Digitale toegankelijkheid ciz.nl

Het CIZ vindt het belangrijk dat de informatie op ciz.nl gebruiksvriendelijk, toegankelijk en vindbaar is. We besteden daarom veel aandacht aan digitale toegankelijkheid.

De eisen voor een digitaal toegankelijke website staan beschreven in de WCAG 2.1 Niveau AA. In januari 2023 heeft de organisatie Cardan Technobility onderzocht aan welke van deze toegankelijkheidseisen ciz.nl voldoet. U vindt de onderzoeksresultaten in het rapport van Cardan (pdf, 357.94 KB).

We hebben ook zelf een toegankelijkheidsverklaring voor ciz.nl opgesteld. Hierin geven we per toegankelijkheidseis aan of onze site hier wel of niet voldoet. 

Andere websites van het CIZ

Ook voor onze andere sites hebben we toegankelijkheidsverklaringen opgesteld. Daarnaast heeft Cardan Technobility onze andere sites ook onderzocht. Hier vindt u meer informatie:

Probleem of vraag?

Heeft u problemen met de toegankelijkheid van de informatie op onze website? Mail dan naar info@ciz.nl. Vermeld hier het probleem en de link van de pagina waarop u dat probleem tegenkomt.