Over het CIZ

Wie heeft er recht op zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dat onderzoekt het CIZ. Ook kijken wij of niet vrijwillige opname nodig is. Dat doen we vanuit de Wet zorg en dwang (Wzd). Tot slot adviseren wij de SVB over dubbele kinderbijslag bij kinderen die intensieve zorg nodig hebben.

oudere dame  in stoel met rollator erachter
afbeelding uit publieksjaarverslag

Hoeveel aanvragen hebben we vorig jaar met z’n allen afgehandeld? En welk cijfer gaf de cliënt ons? 

Het jaar 2023 in cijfers.

Bekijk de samenvatting Lees het jaarverslag