Uw privacy

Deze gegevens hebben wij nodig

Wij willen u zo goed mogelijk helpen. En om dat te kunnen doen, hebben we een aantal gegevens van u nodig als u contact met ons heeft. Hier gebruiken uw gegevens onder andere voor:

 • Het zo zorgvuldig mogelijk beoordelen van uw aanvraag voor zorg uit de Wet langdurige zorg;
 • Voldoen aan onze wettelijke taken. Bijvoorbeeld de Wet zorg en dwang of het Besluit Uitvoering Kinderbijslag;
 • U verder helpen bij vragen of klachten;
 • Onze dienstverlening verbeteren;
 • Onderzoek doen;
 • U informeren over ontwikkelingen binnen het CIZ. Bijvoorbeeld via een (digitale) nieuwsbrief;
 • Fraude voorkomen of opsporen;
 • Afhandelen van schadeclaims en andere geschillen.

Voorop staat: wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om. Welke gegevens wij precies van u gebruiken, hangt af van de situatie. Als u een aanvraag voor uzelf doet, hebben we andere informatie van u nodig dan wanneer u bijvoorbeeld als partner of contactpersoon een aanvraag doet. Wij gebruiken in elk geval nooit méér gegevens dan we nodig hebben om onze taken goed uit te kunnen voeren.

Hierop kunt u vertrouwen

 • Het CIZ heeft een goed informatiebeveiligingsbeleid, dat voldoet aan de eisen die de Rijksoverheid stelt.
 • Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig om onze wettelijke taken goed uit te voeren of om onze doelen te behalen.
 • Wij delen uw gegevens alléén met andere partijen als wij dat wettelijk verplicht zijn, als u daar expliciet toestemming voor heeft gegeven of als dit nodig is voor doelen die erg belangrijk voor ons zijn.

Uw rechten

Uw gegevens zijn en blijven van u. U heeft dus zelf ook rechten.

 • U mag altijd uw eigen gegevens inzien.
 • U mag het CIZ vragen uw gegevens aan te passen of te verwijderen, als blijkt dat ze niet (meer) kloppen. Of als het gebruiken van uw gegevens niet (langer) gerechtvaardigd is.
 • U mag bezwaar maken tegen het gebruiken van uw gegevens. U heeft dit recht in elk geval bij al het gebruik dat gebaseerd is op doelen die erg belangrijk voor ons zijn. Of op taken van algemeen belang: denk aan taken die belangrijk zijn voor de hele samenleving, bijvoorbeeld het bestrijden van fraude.
 • U mag het CIZ vragen bepaalde gegevens (tijdelijk) niet te gebruiken. Dit kunt u doen als:
  • u wacht op de beoordeling van een correctieverzoek of een beroep op uw recht van bezwaar;
  • uw gegevens eigenlijk gewist zouden moeten worden, maar u dat niet wilt;
  • het CIZ uw gegevens niet langer nodig heeft, maar u wel. Bijvoorbeeld voor een rechtszaak.
 • U mag uw gegevens opvragen waarvoor u toestemming heeft gegeven. Het CIZ stuurt u dan een overzicht. 
 • U mag uw toestemming voor het gebruiken van uw gegevens weer intrekken.

Meer weten of vragen?

Meer weten over hoe wij met uw privacy omgaan? Bekijk dan ons volledige privacy statement (pdf, 202.91 KB). Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming. Die helpt u graag verder.

E-mail Telefoon
dame op huisbezoek met ouder echtpaar aan tafel