Hier kunt u de folders van het CIZ lezen of bestellen. Ook vindt u alle aanvraagformulieren.

Wilt u één of meer exemplaren van een folder toegestuurd krijgen? Vul het bestelformulier in.

Wilt u meer weten over de Wet langdurige zorg, de Wet Bopz of het indienen van een klacht of bezwaar? Bekijk onze folders.

Hier vindt u een overzicht van alle aanvraag- en machtigingsformulieren.

Ik heb een aanvraag gedaan. Wat gebeurt er nu verder?

Het CIZ controleert de aanvraag en kijkt of alle benodigde informatie is ingevuld. Ook heeft het CIZ een handtekening van degene die de zorg nodig heeft nodig, voordat de aanvraag in behandeling genomen kan worden. Als er informatie of een document ontbreekt, dan vragen wij dit op bij u. Lees meer

Veelgestelde vragen