Voor wie is de Wet zorg en dwang?

De Wet zorg en dwang (Wzd) is er voor mensen met een verstandelijke beperking, een
psychogeriatrische aandoening, zoals dementie of een gelijkgestelde aandoening. De wet regelt dat zij opgenomen kunnen worden als dit echt nodig is, maar zij dit zelf niet willen. Of hier zelf niet goed (meer) over kunnen beslissen. Wij noemen dit een 'niet vrijwillige opname'. Het wordt soms ook een 'onvrijwillige' of 'gedwongen' opname genoemd.

Man en vrouw zitten samen aan tafel te luisteren

Bekijk de video over een besluit tot opname en verblijf