Na het besluit over uw aanvraag

U heeft voor uw naaste een aanvraag gedaan voor een besluit tot opname en verblijf. Het CIZ heeft de situatie van uw naaste onderzocht. Wij sturen u een brief met de uitkomst van het onderzoek.

Oudere dame aan tafel leest samen met jongere dame een brief

Niet eens met het besluit

U kunt geen geen bezwaar maken tegen ons besluit, of in beroep gaan. Wel kunt u contact opnemen met het CIZ en het besluit met ons bespreken. Als u vindt dat onze medewerker zijn werk niet goed gedaan heeft, kunt u daarover een klacht indienen.

Peinzende vrouw met hand onder kin