Na het besluit over uw Wlz-aanvraag

U krijgt een brief. Hierin staat of u wel of geen recht heeft op zorg uit de Wlz. Op deze pagina leest u welke stappen u daarna kunt nemen.

Oudere dame aan tafel leest samen met jongere dame een brief