Een aanvraag doen voor een besluit tot opname en verblijf

Soms kan uw naaste niet meer thuis blijven wonen. Bijvoorbeeld als er sprake is van een onveilige situatie. Als uw naaste zelf niet (meer) kan zeggen of hij het eens of oneens is met opname en als hij de gevolgen van opname niet kan overzien kunt u een aanvraag doen voor een besluit tot opname en verblijf.

Begeleidster met ouder echtpaar aan tafel