Hier vindt u een overzicht van alle aanvraag- en machtigingsformulieren.

Aanvraagformulieren 

Aanvraagformulier Wet langdurige zorg

Met dit formulier kunt u een Wlz-aanvraag doen. Doet u de aanvraag namens iemand anders? Vul dan ook een machtigingsformulier in.

Een online aanvraag voor de Wlz doet u via Mijn Wlz-aanvraag

Aanvraagformulier Wet Bopz

Soms moet iemand worden opgenomen in een instelling. Stemt de cliënt niet toe, maar verzet hij zich ook niet? Dan toetst het CIZ of iemand volgens artikel 60 van de Wet Bopz kan worden opgenomen. Doet u de aanvraag namens de cliënt? Vul dan ook een machtigingsformulier in.

Machtigingsformulieren

Machtigingsformulier

Dit machtigingsformulier vult u in als u voor iemand anders een aanvraag doet voor de Wlz of Bopz. Let op: de cliënt ondertekent altijd zelf het machtigingsformulier. Tekent een contactpersoon? Dan is het formulier niet geldig.

Machtigingsformulier voor het optreden in een bezwaarprocedure

Met dit formulier machtigt u of uw wettelijk vertegenwoordiger een persoon of organisatie om namens u op te treden in de bezwaarprocedure.

Wat houdt een huisbezoek in?

​Om een indicatie te kunnen stellen is het belangrijk dat het CIZ een goed beeld van uw situatie heeft. Het kan daarom voorkomen dat u een Wlz-aanvraag heeft gedaan en een brief krijgt voor een huisbezoek. Lees meer

Veelgestelde vragen