Heeft u blijvend intensieve zorg nodig? Dan kunt u misschien zorg krijgen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het CIZ onderzoekt of u daarvoor in aanmerking komt.

Actueel

Aanvragen binnen termijn afgehandeld

28-12-2021

De afgelopen maanden is hard gewerkt om met onze dienstverlening weer op orde te komen. Op dit moment betekent dit concreet dat wij de reguliere aanvragen weer -volgens de afgesproken norm van 95 procent- binnen de wettelijke termijnen afhandelen.

Lees meer

Huisbezoeken en coronavirus

15-12-2020

De medewerkers van het CIZ vervangen zoveel mogelijk het fysieke huisbezoek voor een beeldbelafspraak. Als dit niet mogelijk is, kan onze medewerker in overleg met u besluiten wel op fysiek huisbezoek te komen. Uiteraard met inachtneming van de veiligheidsmaatregelen zoals het houden van 1,5 meter afstand, geen handen schudden en eventueel het gebruik van een mondmasker

Lees meer

Vertraging

27-09-2021

Het CIZ heeft op dit moment vertraging in de behandeling van aanvraag. Hierdoor kan het helaas langer duren voordat we uw aanvraag in behandeling nemen.

Lees meer

Wie mag er een handtekening zetten? (Wlz)

27-09-2021

Op de website Regelhulp van het ministerie van VWS kunt u nu meer informatie vinden over wie wanneer een aanvraag voor de Wlz mag ondertekenen. Er is namelijk sprake van een verschil met de WGBO.

Lees meer

Wat is de Wet zorg en dwang?

De Wet zorg en dwang (Wzd) regelt hoe en wanneer uw familielid onvrijwillige zorg krijgt of onvrijwillig opgenomen kan worden. Onvrijwillige zorg of opname mag volgens de Wzd alleen als het écht niet anders kan. Lees meer

Veelgestelde vragen

95%

Aanvragen op tijd afgehandeld

8,0

Het cijfer dat cliënten ons geven

Uw aanvraag in cijfers

Als u een Wlz of Wzd-aanvraag doet, dan ontvangt u in principe binnen zes weken een besluit. In december heeft het CIZ 95% van alle aanvragen op tijd behandeld.

Lees meer