14 maart 2024
Nieuws

Eerste Kamer stemt in met vereenvoudiging dubbele kinderbijslag

De Eerste Kamer heeft dinsdag 12 maart ingestemd met het wetsvoorstel ‘Vereenvoudiging verkrijgen dubbele kinderbijslag bij intensieve zorgbehoefte’. Dit zorgt ervoor dat ouders/verzorgers van kinderen die per 1 juli 2024 een Wlz-indicatie krijgen de dubbele kinderbijslag automatisch ontvangen. Ook wordt het mogelijk om via de Sociale Verzekeringsbank (SVB) dubbele kinderbijslag standaard met een halfjaar terugwerkende kracht toe te kennen.

Vader en dochter in rolstoel, samen op pad

Dubbele kinderbijslag bij intensieve zorgbehoefte
Ouders/verzorgers doen een aanvraag voor dubbele kinderbijslag bij de SVB. De SVB onderzoekt niet zelf of een kind intensieve zorg nodig heeft, maar vraagt het CIZ om een medisch inhoudelijk advies. Wij onderzoeken of een kind veel extra zorg nodig heeft door een aandoening of ziekte. Want intensieve zorg is een voorwaarde om dubbele kinderbijslag te krijgen.
Het aanvraagproces wordt door veel ouders/verzorgers als belastend ervaren. Daarnaast weten niet alle ouders/verzorgers de regeling (op tijd) te vinden, wat leidt tot niet-gebruik van de regeling. 

Wetswijziging
Door de wetswijziging hoeven ouders/verzorgers van kinderen met een Wlz-indicatie geen aanvraag meer te doen bij de SVB. Het CIZ geeft de SVB een signaal wanneer er een eerste Wlz-indicatie is afgegeven voor een kind die ouder is dan 3, maar nog geen 18 jaar. Dat gebeurt alleen als ouders/verzorgers toestemming hebben gegeven voor het delen van gegevens met de SVB. Dan volgt een toekenning van dubbele kinderbijslag als het kind minimaal 4 nachten thuis woont. Ook maakt de wijziging het mogelijk om dubbele kinderbijslag met terugwerkende kracht (tot een halfjaar) toe te kennen. Zo wordt er rekening gehouden met de mogelijkheid dat ouders/verzorgers de dubbele kinderbijslag niet op tijd aanvragen en wordt de periode dat zij geld mislopen, beperkt.

Samenwerking
Het CIZ heeft zich de afgelopen jaren ingezet om dit knelpunt samen met de SVB en de ministeries van SZW en VWS, op te lossen. Remco Bakker, voorzitter Raad van Bestuur van het CIZ, noemt de samenwerking: ‘een mooi voorbeeld van proactieve dienstverlening. We willen steeds meer vanuit de burger denken en stellen het belang van de cliënt voorop. Ik ben blij met deze wetswijziging waardoor ouders voortaan automatisch dubbele kinderbijslag ontvangen als hun kind een Wlz-indicatie krijgt. Door de regelingen te vereenvoudigen, ontlasten we deze ouders en verzorgers.’