Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

CIZ Home
Introductiepagina

Heeft u blijvend intensieve zorg nodig? Dan kunt u wellicht zorg krijgen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) onderzoekt of u daarvoor in aanmerking komt.

Hoe de Wlz werktarrow right

Behoort u tot de groep Wlz-indiceerbaren met Wlz-overgangsrecht en onderzoekt het CIZ uw zorgbehoefte? Lees dan hier meer.

Heeft u een brief ontvangen over het aanpassen van de einddatum van de AWBZ-aanspraak? Lees dan hier meer.

 Zorg uit Wlz aanvragen

​U kunt hier een indicatie voor zorg uit de Wlz aanvragen. Deze zorg wordt betaald via de Wet langdurige zorg (Wlz). Weet u niet zeker of de zorg die u nodig heeft onder de Wlz valt? Kijk dan eerst onder Zorg vanuit de Wlz of doe hiernaast de Webcheck Wlz.

 Webcheck Wlz

Het staat u natuurlijk altijd vrij een aanvraag te doen voor intensieve zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Of het ook zinvol is, hangt af van uw persoonlijke situatie. Deze webcheck kan u daarbij adviseren.  

 Zorgaanvragen professionals

​Wilt u informatie over het aanvragen van zorg vanuit de Wlz? Kijk dan bij Aanvragen Wlz-indicatie. Wilt u zorg vanuit de Wlz inzetten voor een cliënt? Log dan in voor het digitaal indi​enen van uw aanvraag.

 Veelgestelde vragen

 
​​