Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

CIZ Home
Introductiepagina

Heeft u blijvend intensieve zorg nodig? Dan kunt u wellicht zorg krijgen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) onderzoekt of u daarvoor in aanmerking komt. Vanaf 1 januari 2015 vervangt de Wlz de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Wat er precies verandert, leest u ook op www.hoeverandertmijnzorg.nl. Heeft u vragen over de veranderingen? Bel dan met 0800-0126.

Behoort u tot de groep Wlz-indiceerbaren met Wlz-overgangsrecht en onderzoekt het CIZ uw zorgbehoefte? Lees dan hier meer.

Hoe de Wlz werktarrow right

 Zorg uit Wlz aanvragen

​U kunt hier een indicatie voor zorg uit de Wlz aanvragen. Deze zorg wordt betaald via de Wet langdurige zorg (Wlz). Weet u niet zeker of de zorg die u nodig heeft onder de Wlz valt? Kijk dan eerst onder Zorg vanuit de Wlz of doe hiernaast de Webcheck Wlz.

 Webcheck Wlz

Het staat u natuurlijk altijd vrij een aanvraag te doen voor intensieve zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Of het ook zinvol is, hangt af van uw persoonlijke situatie. Deze webcheck kan u daarbij adviseren.  

 Zorgaanvragen professionals

​Wilt u informatie over het aanvragen van zorg vanuit de Wlz? Kijk dan bij Aanvragen Wlz-indicatie. Wilt u zorg vanuit de Wlz inzetten voor een cliënt? Log dan in voor het digitaal indi​enen van uw aanvraag.