Het CIZ heeft op dit moment vertraging in de behandeling van aanvraag. Hierdoor kan het helaas langer duren voordat we uw aanvraag in behandeling nemen.

Meer ggz-aanvragen
Het CIZ kreeg vorig jaar meer aanvragen van en voor mensen met een psychische stoornis dan door alle betrokken partijen was ingeschat. Het was hierdoor helaas niet mogelijk alle ggz-aanvragen op tijd te behandelen. We zien dat ook de ggz-2021 aanvragen aanhoudend hoger in volume blijven. Hierdoor ondervinden we ook negatieve gevolgen op de andere aanvraagstroom: Wlz regulier. Voor onze cliënten betekent dit dat zij langer moeten wachten op een indicatiebesluit. Wij betreuren het dat deze situatie is ontstaan.

Wij doen ons uiterste best om onze dienstverlening zo snel mogelijk weer op peil te hebben; alles is erop gericht om eind van het jaar zoveel mogelijk aanvragen weer binnen de wettelijke termijnen te kunnen afhandelen. 

Bekijk ook de veelgestelde vragen.

 

 

Hoe lang mag het CIZ over een aanvraag doen?

Het CIZ heeft zes weken de tijd om een reguliere aanvraag voor zorg vanuit de Wlz af te handelen. Wanneer er sprake is van een aanvraag in het kader van bijzondere omstandigheden, dan heeft het CIZ twee weken de tijd om de aanvraag af te handelen.

Veelgestelde vragen