• 30 juni 2020

Soms heeft een cliënt een besluit tot opname en verblijf (artikel 21 Wzd) én een Wlz-indicatie nodig. Als een cliënt nog geen Wlz-indicatie heeft, kunt u in Portero in één keer een combinatie-aanvraag doen. Het maakt hierbij niet uit of een cliënt thuis verblijft of al is opgenomen. De machtiging is in beide gevallen van groot belang.

Voordat u in Portero de combinatie-aanvraag doet, is het belangrijk dat de wettelijk vertegenwoordiger van de cliënt u machtigt. Heeft de cliënt geen wettelijk vertegenwoordiger? Dan kan een familielid van de cliënt u ook machtigen. De reden hiervoor is dat alleen zij bevoegd zijn om een combinatie-aanvraag te ondertekenen.

Wilt u zich laten machtigen voor het doen van een combinatie-aanvraag? Dan kunt u het machtigingsformulier ‘Aanvraag combinatie Wlz en besluit tot opname en verblijf’ gebruiken. Dit formulier is speciaal voor deze combinatie-aanvraag bedoeld.

De wettelijk vertegenwoordiger of een familielid van de cliënt moet het machtigingsformulier invullen en ondertekenen. U kunt dan het aanvraagformulier ondertekenen. Een handtekening van de wettelijk vertegenwoordiger of een familielid van de cliënt op het aanvraagformulier is dan niet meer nodig.

Schriftelijk een combinatie-aanvraag doen

Als u geen toegang heeft tot Portero, kunt u schriftelijk een combinatie-aanvraag doen. U vult dan 2 aanvraagformulieren in: een aanvraagformulier voor de Wlz en een aanvraagformulier voor een besluit tot opname en verblijf (artikel 21). Daarnaast is het nodig een machtigingsformulier ‘Aanvraag combinatie Wlz en besluit tot opname en verblijf’ mee te sturen, zoals hierboven is beschreven.

Deze informatie is verstuurd via onze nieuwsbrief CIZ info en kan verouderd raken.

Ik heb een aanvraag gedaan. Wat gebeurt er nu verder?

Het CIZ controleert de aanvraag en kijkt of alle benodigde informatie is ingevuld. Ook heeft het CIZ een handtekening van degene die de zorg nodig heeft nodig, voordat de aanvraag in behandeling genomen kan worden. Als er informatie of een document ontbreekt, dan vragen wij dit op bij u. Lees meer

Veelgestelde vragen