• 19 augustus 2021

Het CIZ vindt de privacy van u en uw cliënten belangrijk. Daarom gaan wij zorgvuldig om met (persoons)gegevens. Op onze website vindt u vanaf nu ons actuele privacy statement waarin we beschrijven hoe wij dit doen.

Wij leggen ook uit hoe wij omgaan met (telefonische) verzoeken om gegevens te verstrekken. Om de privacy van de cliënten te waarborgen, kunnen we niet altijd aan alle verzoeken tegemoet komen.

Als zorgaanbieder kunt u op basis van de wet (de Wet langdurige zorg) wel het zorgprofiel met daarin de laatst bekende Wlz-indicatie van uw cliënt raadplegen. Hiervoor heeft u geen toestemming van uw cliënt nodig. Het raadplegen mag echter alleen als dit nodig is om zorg te kunnen leveren en als er een relatie bestaat tussen u als zorgaanbieder en de betreffende cliënt.

Lees meer over privacy op onze website.

Wat houdt een huisbezoek in?

​Om een indicatie te kunnen stellen is het belangrijk dat het CIZ een goed beeld van uw situatie heeft. Het kan daarom voorkomen dat u een Wlz-aanvraag heeft gedaan en een brief krijgt voor een huisbezoek. Lees meer

Veelgestelde vragen