Wat moet u weten voordat u een aanvraag doet?

Een aanvraag voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg moet zo compleet mogelijk zijn. Wij begrijpen dat het lastig is om te weten wie een aanvraag mag doen en welke documenten daarvoor nodig zijn.

Op deze pagina vindt u alles wat wij van u nodig hebben voor een zo compleet mogelijke aanvraag. Hoe completer de aanvraag, hoe sneller onze medewerkers deze kunnen afhandelen.

Dame knuffelt met pluche haas

Eigen bijdrage

U doet een aanvraag voor een Wlz-indicatie. Goed om te weten: deze is levenslang geldig. 
Nadat de indicatie is toegewezen krijgt u geen zorg meer vergoed vanuit de gemeente of zorgverzekeraar. 

Daarnaast is het belangrijk om te weten dat u een eigen bijdrage betaalt voor Wlz-zorg. 
Het CAK regelt deze eigen bijdrage voor u. 

Via de rekenhulp check berekent u uw eigen bijdrage.  
Doe de check voordat u een aanvraag indient. Zo komt u niet voor verrassingen te staan.

Rekenhulp

Wie kan een Wlz-aanvraag doen?

Er zijn verschillende personen die een Wlz-aanvraag voor u kunnen doen. Hier leest u welke mogelijkheden er zijn.

 

Let op:
Als iemand anders de aanvraag voor u doet, moet deze persoon gemachtigd zijn om te ondertekenen. Hiervoor gebruikt u het machtigingsformulier.

Download het machtigingsformulier

De zorgaanbieder

De zorgaanbieder kan een Wlz-indicatie voor u aanvragen. Dit is vaak de beste weg. De zorgaanbieder beschikt over de meeste informatie die nodig is voor een goede beoordeling en snelle afhandeling van uw aanvraag. Als u wilt dat uw zorgaanbieder de aanvraag voor u doet, dan moet u uw zorgaanbieder hiervoor machtigen. 

Cliënten van 18 jaar of ouder

Cliënten van 18 jaar of ouder die hun situatie kunnen overzien hebben de volgende mogelijkheden:

- zij kunnen zelf een Wlz-aanvraag doen

- zij kunnen iemand anders machtigen om voor hen een Wlz-aanvraag te doen

De wettelijke vertegenwoordiger

Als iemand niet goed de gevolgen van een Wlz-aanvraag kan overzien, kan de wettelijke vertegenwoordiger de aanvraag doen. Dit geldt ook voor cliënten jonger dan 18 jaar. Meer informatie over de wettelijke vertegenwoordiger vindt u in het overzicht hieronder op deze pagina.  

Heeft u geen wettelijke vertegenwoordiger? Dan is het belangrijk dat er een mentor of een curator wordt aangesteld. Met de bevestiging van de aanvraag voor mentorschap of curatele kan al een aanvraag voor een Wlz-indicatie ingediend worden. U hoeft niet te wachten totdat de rechtbank een besluit heeft genomen.  

Meer informatie mentorschap en curatele

Wettelijke vertegenwoordiging

De mentor is de persoon die de persoonlijke belangen van iemand beschermd die dat zelf niet meer kan. Persoonlijke belangen gaan niet over geld en goederen. 

Dit is nodig als bewijs: 
Om het mentorschap aan te tonen zal de mentor een rechterlijke uitspraak of een schriftelijke bevestiging van de aanvraag bij de rechtbank moeten hebben.

De curator is de persoon die de persoonlijke en financiële belangen van iemand beschermd als diegene onder curatele is gesteld. Iemand is onder curatele gesteld als diegene alleen met toestemming van de curator rechtshandelingen mag uitvoeren. Via het Centraal curatele- en bewindregister kan er gecontroleerd worden of iemand al onder curatele staat. 

Dit is nodig als bewijs:
Om aan te tonen dat iemand een curator is, zal diegene een rechterlijke uitspraak of een schriftelijke bevestiging van de aanvraag bij de rechtbank moeten hebben.

X

De wettelijke voogd heeft als het gevolg van een rechterlijke uitspraak het gezag over het kind, omdat beide ouders niet (meer) in staat zijn om voor het kind te zorgen. 

Dit is nodig als bewijs:
Een rechterlijke uitspraak

De ouder heeft ouderlijk gezag over het kind. 

Met een rechterlijke machtiging wordt de handtekening van de cliënt vervangen.

Dit is nodig als bewijs:
Kopie van de geldige rechterlijke machtiging.

Met een in bewaringstelling wordt de handtekening van de cliënt vervangen. 

Dit is nodig als bewijs:
Kopie van de geldige in bewaringstelling.

Hiernaast staat beschreven wat volgens het CIZ een wettelijke vertegenwoordiger of juridische status is. 

In deze situaties mag iemand anders voor u een aanvraag doen, zonder dat er een machtiging nodig is.