Heeft u blijvend intensieve zorg nodig? Dan kunt u misschien zorg krijgen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het CIZ onderzoekt of u daarvoor in aanmerking komt.

Actueel

Vertraging indicatiebesluiten

30-08-2021

Het CIZ heeft op dit moment vertraging in de behandeling van aanvraag. Hierdoor kan het helaas langer duren voordat we uw aanvraag in behandeling nemen.

Lees meer

Uitspraken CRvB ambtshalve herindicaties Wlz

26-08-2021

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft in juli uitspraken gedaan over de bevoegdheid van het CIZ om herindicaties in te trekken of te herzien. De CRvB is de hoogste bestuursrechter van Nederland. 

Lees meer

Wijziging besluit langdurige zorg

19-08-2021

Per 1 september 2021 kan een indicatiestelling met terugwerkende kracht alleen worden verleend bij een verblijf of opname in een instelling. Dat is een wijziging in het Besluit Langdurige zorg van het Ministerie VWS.

Lees meer

489 signalen over zorgfraude bij Informatie Knooppunt Zorgfraude

30-06-2021

Bij het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ) zijn in 2020 489 signalen over zorgfraude verzameld door de partners in het knooppunt. Het CIZ is één van de partners van het IKZ. In 2020 is vaker een signaal gedeeld met andere partners dan in 2019, wat het belang toont van de samenwerking. Eén instantie ziet slechts een beperkt deel van de informatie, door het delen van informatie wordt het beeld completer en kan fraude beter in kaart worden gebracht.

Lees meer

Wat is de Wet zorg en dwang?

De Wet zorg en dwang (Wzd) regelt hoe en wanneer uw familielid onvrijwillige zorg krijgt of onvrijwillig opgenomen kan worden. Onvrijwillige zorg of opname mag volgens de Wzd alleen als het écht niet anders kan. Lees meer

Veelgestelde vragen

77%

Aanvragen op tijd afgehandeld

7,8

Het cijfer dat cliënten ons geven

Uw aanvraag in cijfers

Als u een Wlz of Wzd-aanvraag doet, dan ontvangt u in principe binnen zes weken een besluit. In augustus heeft het CIZ 77% van alle aanvragen op tijd behandeld.

Lees meer