Heeft u geen indicatie voor de Wlz, dan kunt u wijkverpleging aanvragen via uw zorgverzekeraar. De meeste verzekeraars hebben een aanvraagformulier voor een pgb op hun website staan. U kunt het formulier ook telefonisch bij hen opvragen.

U legt daarin uit waarom u een pgb wilt en welke zorg u nodig heeft. Een wijkverpleegkundige moet het formulier ondertekenen. U kunt bij uw zorgverzekeraar navragen welke wijkverpleegkundige u hiervoor kunt benaderen.

Uw zorgverzekeraar beoordeelt of u in aanmerking komt voor een pgb.  

Kunt u hulp krijgen bij uw aanvraag van een pgb?

De meeste verzekeraars hebben op hun website een stappenplan met daarin alle informatie rond het invullen van het aanvraagformulier. U kunt ook telefonisch contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

U kunt ook hulp krijgen van een cliëntondersteuner.

Wat gebeurt er met uw aanvraag?

Uw zorgverzekeraar bepaalt of u in aanmerking komt voor een pgb om wijkverpleging in te kopen. Voldoet u niet aan de voorwaarden voor een pgb? Maar heeft de wijkverpleegkundige vastgesteld dat u wijkverpleging nodig heeft? Dan is uw verzekeraar verplicht de zorg in natura aan u aan te bieden.

Ik heb een aanvraag gedaan. Wat gebeurt er nu verder?

Het CIZ controleert de aanvraag en kijkt of alle benodigde informatie is ingevuld. Ook heeft het CIZ een handtekening van degene die de zorg nodig heeft nodig, voordat de aanvraag in behandeling genomen kan worden. Als er informatie of een document ontbreekt, dan vragen wij dit op bij u. Lees meer

Veelgestelde vragen

Sluiten

Hoe makkelijk heeft u de informatie op de website gevonden?

beoordeel deze website