31 maart 2022

Herbeoordelingen Wzd in 2024

Per 1 januari 2025 verlopen de besluiten tot opname en verblijf (Wzd artikel 21). Deze zijn in 2020 van rechtswege omgezet vanwege de vervanging van de Wet Bopz. Daarom beoordelen en/of verlengen wij deze besluiten opnieuw.

Deze besluiten kregen namelijk een geldigheidsduur van 5 jaar, tot en met 31 december 2024. Om te voorkomen dat cliënten opgenomen zijn zonder juridische status, beoordelen en/of verlengen wij  deze besluiten opnieuw.

Werkwijze

VWS en betrokken partijen, zoals het CIZ, de brancheorganisaties en de cliëntenorganisaties zijn al langere tijd met elkaar in gesprek over de manier waarop deze herbeoordeling en/of verlenging het beste uitgevoerd kan worden. Het uitgangspunt is steeds: houd zoveel mogelijk rekening met de positie van de cliënt en zorg voor zo min mogelijk administratieve lasten voor alle betrokkenen.

Evaluatie

Bij elke nieuwe wet die ingaat, hoort een wetsevaluatie. Ook bij de Wet zorg en dwang. De afgelopen maanden heeft een onderzoekscommissie onderzocht of de vooraf gestelde doelen van de wet ook worden behaald. De wetsevaluatie is inmiddels verstuurd. De uitkomst van de wetsevaluatie kan voor de wetgever aanleiding zijn om de wet op bepaalde onderdelen te wijzigen. We verwachten dat deze evaluatie belangrijke aanknopingspunten oplevert om met VWS en betrokken partijen (zoals eerder genoemd) gezamenlijk te kunnen bepalen op welke manier we de besluiten behandelen.

Wat kunt u doen?

Op dit moment kunt u voor deze cliënten nog geen nieuwe aanvraag doen bij het CIZ. U kunt wel de komende maanden nagaan welke cliënten een oud artikel 60-besluit hadden dat werd omgezet in een besluit tot opname en verblijf (Wzd artikel 21). Als we nieuwe informatie hebben, hoort u het zo snel mogelijk van ons.