Lees meer over de getroffen maatregelen rondom de coronacrisis en de werkwijze van het CIZ. Deze tekst is geüpdatet op 15 mei 2020.

Regeling Nza voor zorgaanbieders in geval van corona

Zorgaanbieders die extra zorg moeten leveren of cliënten moeten isoleren vanwege corona, moeten daardoor soms extra kosten maken. Deze zorgaanbieders kunnen aanspraak maken op een speciale regeling van de Nza.

Deze regeling geldt voor:

  • zorg aan cliënten die zelf het coronavirus hebben opgelopen;
  • zorg voor cliënten zonder het coronavirus waarbij extra kosten gemaakt moeten worden om de noodzakelijke zorg veilig te kunnen leveren.

Er hoeft bij bovenstaande situaties geen Wlz-registratie aangevraagd te worden bij het CIZ voor een (ophoging van) een zorgprofiel voor de cliënt.

Wanneer wel een Wlz-registratie

De Wlz-registratie is namelijk bedoeld voor reguliere VV (her)indicaties. Daarbij gaat het om een (verzwaring van de) zorgvraag bij een cliënt die in principe niet samenhangt met de uitbraak van het coronavirus. Natuurlijk kan het zo zijn dat de zorgverzwaring voor een cliënt indirect komt door corona, omdat de mantelzorg of dagbesteding is weggevallen. In dat geval kan wel een Wlz-registratie VV aangevraagd worden.

Lees hierover meer op de website van de Nza  of op de website van Zorgverzekeraars Nederland.

Wel een Wlz-registratie aanvragen? Dat kan op deze pagina.

Noodmaatregel Wlz-registraties voor zorgaanbieders

Het kabinet en het RIVM hebben vergaande maatregelen aangekondigd in verband met het coronavirus. Gevolg hiervan is onder andere dat het CIZ een tijdelijke aanpassing van de procedure voor indicatiestelling voor de Wet langdurige zorg (Wlz) hanteert. Met ingang van vrijdag 3 april wordt het daardoor mogelijk gemaakt om ouderen acuut op te nemen. Negatief COVID-19 geteste of herstellende ouderen kunnen daardoor snel verplaatst worden van het ziekenhuis naar het verpleeghuis. Het kan hierbij ook gaan om ouderen waarvan de mantelzorg of dagbesteding is weggevallen als gevolg van COVID-19, en die daardoor niet meer thuis kunnen blijven.

Voor een bepaalde groep cliënten hebben we een laagdrempelige registratie van de Wlz-indicatie georganiseerd, als het voor de zorgaanbieder niet mogelijk is medische gegevens van betreffende cliënt aan te leveren. Er is dan tijdelijk geen sprake van nader onderzoek door het CIZ. Het betreft cliënten waarvan het –volgens de betrokken (wijk- of transfer)verpleegkundige, specialist ouderengeneeskunde of (huis)arts - evident is dat een Wlz-indicatie blijvend noodzakelijk is. Een aanvraag kan via Portero of MijnWlz-aanvraag (geef duidelijk aan dat het om een Wlz-registratie gaat) of via een online pdf. Lees meer over de Wlz-registraties en hoe de aanvraag precies in zijn werk gaat.

Huisbezoeken onder bepaalde voorwaarden

Het CIZ legt vanaf maandag 18 mei alleen huisbezoeken af als de veiligheid voor de cliënt en medewerker van het CIZ gewaarborgd blijft. Dit kan in een afgesloten gespreksruimte, waarbij de medewerker alleen in een afgesloten ruimte zit en de cliënt zichtbaar is door een tussenschot. Voorbeelden hiervan zijn een babbel-, gespreks- of bezoekbox.

De versoepeling die door de Rijksoverheid op 6 mei is aangekondigd, heeft geen invloed op de digitale huisbezoeken. Medewerkers van het CIZ nemen contact op met de aanvragers om hen hierover te informeren. In overleg wordt bekeken of het mogelijk is om het huisbezoek te vervangen door een telefonische afspraak, een afspraak via Skype of via FaceTime. Het gaat om bezoeken in de thuissituatie en in instellingen zoals ziekenhuizen en verpleeghuizen. Deze maatregel komt voort uit het advies van het RIVM om geen kwetsbare ouderen te bezoeken. U kunt aanvragen blijven indienen. We vragen u om dit zoveel mogelijk digitaal te doen. Externe bijeenkomsten die het CIZ organiseert en andere face-to-face afspraken gaan eveneens niet door. 

Huisbezoeken Wet zorg en dwang

Ook bij aanvragen in het kader van de Wet zorg en dwang, artikel 21, worden vanaf 18 mei alleen huisbezoeken gedaan als de veiligheid van de cliënt en medewerker van het CIZ gewaarborgd blijft. Als dit niet kan, zoeken onze medewerkers maximaal naar mogelijkheden om alsnog de aanvraag in behandeling te kunnen nemen. Bijvoorbeeld via Skype of FaceTime. Als dat niet mogelijk blijkt en de cliënt toch in persoon gezien moet worden, wordt de aanvraag tijdelijk opgeschort. Dit betekent dat de aanvraag wordt uitgesteld. Zodra het weer mogelijk is huisbezoeken af te leggen, wordt de aanvraag alsnog afgehandeld.

We hebben de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd geïnformeerd over deze werkwijze. Eerder gold al een afspraak met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd dat in crisissituaties zorgaanbieders toch al iemand konden opnemen terwijl het CIZ de Wzd-status nog niet had vastgesteld. Het CIZ moest dan binnen twee weken alsnog deze status vaststellen, conform de termijn die geldt binnen de Wet Langdurige Zorg bij spoedsituaties. Uiteraard geldt bovenstaande werkwijze onder de voorwaarde dat, zodra het weer mogelijk is, wij alsnog de situatie van de betreffende cliënt in persoon beoordelen.

Andere vragen

Heeft u andere vragen? Lees ook verder in onze veelgestelde vragen. Of bel ons: 088 789 1000 of mailen via info@ciz.nl. Sommige vragen die gesteld worden, zoeken wij verder voor u uit. Op dit zijn er meerdere vragen waarnaar gekeken wordt. Houdt onze website in de gaten voor nieuwe berichtgeving.

Deze maatregelen gelden tot nader order. Meer informatie over (nieuwe) maatregelen kunt op de website van de Rijksoverheid lezen.

 

 

Wat is de status van mijn aanvraag?

Als uw aanvraag in goede orde is ontvangen, sturen wij u een ontvangstbevestiging. Daarnaast ontvangt u van het CIZ een brief met daarin het telefoonnummer van uw contactpersoon. Heeft u deze brief nog niet ontvangen? Neem dan contact op met het CIZ via 088-789 10 00. Lees meer

Veelgestelde vragen