De medewerkers van het CIZ vervangen zoveel mogelijk het fysieke huisbezoek voor een beeldbelafspraak. Als dit niet mogelijk is, kan onze medewerker in overleg met u besluiten wel op fysiek huisbezoek te komen. Uiteraard met inachtneming van de veiligheidsmaatregelen zoals het houden van 1,5 meter afstand, geen handen schudden en eventueel het gebruik van een mondmasker

Het CIZ vindt het belangrijk aan te sluiten bij de behoefte van het zorgveld om indicaties te kunnen verstrekken en onze maatschappelijke rol te blijven vervullen. 

Verantwoordelijkheid

Het CIZ heeft echter ook de taak haar medewerkers te beschermen. Daarom hanteren wij de volgende maatregelen:

  • Onze medewerker houdt 1,5 meter afstand;
  • Onze medewerker beschikt over beschermingsmiddelen en gebruikt deze naar eigen inzicht;
  • Onze medewerker belt maximaal 1 dag van tevoren naar het te bezoeken adres met de vraag naar mogelijke besmettingen of klachten die kunnen wijzen op een besmetting binnen het huishouden als het gaat om een bezoek bij de cliënt thuis;
  • Bij een bezoek aan de instelling informeert onze medewerker daarnaast of bezoek aan de instelling mogelijk is en zo ja, onder welke omstandigheden. Die zijn leidend voor het wel of niet afleggen van een huisbezoek;
  • Als onze medewerker beoordeelt dat aan diverse maatregelen niet voldaan kan worden, staat het hem of haar vrij het huisbezoek af te breken.

Wij vragen aan u als zorgaanbieder ons hierbij te helpen en helder te communiceren of uw instelling bezoek door een CIZ-onderzoeker toestaat. Ook is uw instelling transparant ten aanzien van actuele informatie over COVID-besmettingen. We verwachten dat we in gezamenlijkheid hier goede afspraken over kunnen maken in het belang van de cliënt. Vanzelfsprekend mag u van onze medewerker verwachten dat hij of zij ook transparant is over klachten en werkwijze.

Heeft u vragen, neem dan contact op met het team in uw gemeente: https://www.ciz.nl/zorgprofessional/contactpersonen-ciz

Huisbezoek na coronabesmetting

Als een cliënt in een verpleeghuis of thuis corona heeft, gaat deze persoon in isolatie. Het CIZ komt dan niet op huisbezoek. De aanvraag zal tijdelijk opgeschort worden. De cliënt mag uit isolatie als hij/zij 24 uur geen klachten meer heeft én het minimaal 14 dagen geleden is dat hij/zij ziek werd.

Meestal wordt een termijn van 24 uur en 7 dagen gehanteerd. Echter, in deze situatie van kwetsbare mensen komt het vaak voor dat er sprake is van een verminderde weerstand. Het kan dan langer duren voordat het lichaam het virus heeft opgeruimd. Ook kunnen de klachten soms minder duidelijk aanwezig zijn of is het niet duidelijk wanneer de eerste klachten zich openbaarden. Daarom hanteren wij een termijn van 24 uur klachtenvrij en minimaal 14 dagen na de eerste ziekteverschijnselen, voordat wij op huisbezoek kunnen komen. Deze informatie is gebaseerd op de richtlijnen van het RIVM. Voor CIZ medewerkers geldt de richtlijn 24 uur klachtenvrij en minimaal 7 dagen na de eerste klachten. Tenzij het om een medewerker gaat die zelf een verminderde weerstand heeft. Dan houden wij de 14 dagen aan.

Andere vragen

Heeft u vragen? Lees ook verder in onze veelgestelde vragen. Of benader ons via social media, de telefoon 088 789 1000 of mail info@ciz.nl. Sommige vragen die gesteld worden, zoeken wij verder voor u uit. Houd onze website in de gaten voor nieuwe berichtgeving.

Deze maatregelen gelden tot nader order. Meer informatie over (nieuwe) maatregelen kunt op de website van de Rijksoverheid lezen. 

Ik heb een aanvraag gedaan. Wat gebeurt er nu verder?

Het CIZ controleert de aanvraag en kijkt of alle benodigde informatie is ingevuld. Ook heeft het CIZ een handtekening van degene die de zorg nodig heeft nodig, voordat de aanvraag in behandeling genomen kan worden. Als er informatie of een document ontbreekt, dan vragen wij dit op bij u. Lees meer

Veelgestelde vragen