Lees meer over de getroffen maatregelen rondom de coronacrisis en de werkwijze van het CIZ. Deze tekst is geüpdatet op 30 juni 2020.

Per 1 juli opstarten huisbezoeken bij cliënt thuis

Medewerkers van het CIZ gaan sinds 15 juni weer op huisbezoek bij behandel- en zorginstellingen. Medewerkers bezoeken instellingen als deze coronavrij zijn en als de gezondheid van de cliënt en medewerker van het CIZ beschermd blijft.

Uiteraard is dit alleen mogelijk als de behandel- of zorginstelling de mogelijkheid biedt om op huisbezoek te komen. Hierbij geldt:

  • dat de instelling coronavrij moet zijn
  • alle aanwezigen geen klachten hebben
  • er gedurende het hele bezoek 1,5 meter afstand gehouden kan worden of als er een gesloten gespreksruimte aanwezig is

Daarnaast beschikt de medewerker van het CIZ over desinfecterende handgel en een mondkapje. Het mondkapje is aanvullend op de 1,5 meter en kan naar eigen inzicht gebruikt worden. 

De eerste ervaringen met de huisbezoeken bij zorgaanbieders zijn goed. Dit betekent dat we per 1 juli starten met hoorzittingen, spreekuren en ook met huisbezoeken bij de cliënt thuis. Ook hierbij geldt dat de gezondheid van de cliënt en de CIZ-medewerker beschermd moet blijven. Daarom gelden dezelfde voorwaarden als bij het huisbezoek in een instelling. Een extra voorwaarde is dat er niet meer dan 1 persoon extra bij het gesprek mag zijn. Andere familieleden of zorgverleners kunnen eventueel telefonisch deelnemen aan het gesprek.

Als een digitaal huisbezoek mogelijk is, heeft dat de voorkeur van het CIZ.

*Alle data zijn onder voorbehoud. Een aanpassing is mogelijk als het overheidsbeleid daarom vraagt.

De Wlz-registratie V&V stopt per 1 juni

Begin april startte het CIZ met een tijdelijke aanpassing van de procedure voor indicatiestelling voor de Wet langdurige zorg (Wlz), ten gevolge van COVID 19. Nu de gewone zorg weer wordt hervat en er (onder voorwaarden) weer huisbezoeken worden afgelegd (zie verderop), is er geen noodzaak meer om deze regeling te verlengen.

Het CIZ gaf met deze tijdelijke regeling gehoor aan een verzoek van VWS en Actiz. Dankzij deze regeling was het mogelijk om ouderen snel op te nemen, zonder nader onderzoek door het CIZ. De indicaties die via deze weg zijn afgegeven, hebben een geldigheidsduur van 1 jaar. Volgend jaar volgt alsnog onderzoek van het CIZ, waarbij het recht op Wlz voor de cliënt behouden blijft, maar er wel een aanpassing in het zorgprofiel kan volgen.

De Wlz-registratie was bedoeld voor reguliere VV (her)indicaties. Het betrof een (verzwaring van de) zorgvraag bij een cliënt die in principe niet samenhing met de uitbraak van het coronavirus.

De afgelopen 2 maanden is er 540 keer gebruikt gemaakt van deze regeling door 145 zorgaanbieders.

Regeling Nza voor zorgaanbieders in geval van corona

Zorgaanbieders die extra zorg moeten leveren of cliënten moeten isoleren vanwege corona, moeten daardoor soms extra kosten maken. Deze zorgaanbieders kunnen aanspraak maken op een speciale regeling van de Nza.

Deze regeling geldt voor:

  • zorg aan cliënten die zelf het coronavirus hebben opgelopen;
  • zorg voor cliënten zonder het coronavirus waarbij extra kosten gemaakt moeten worden om de noodzakelijke zorg veilig te kunnen leveren.

Er hoeft bij bovenstaande situaties geen Wlz-registratie aangevraagd te worden bij het CIZ voor een (ophoging van) een zorgprofiel voor de cliënt.

Andere vragen

Heeft u andere vragen? Lees ook verder in onze veelgestelde vragen. Of bel ons: 088 789 1000 of mailen via info@ciz.nl. Sommige vragen die gesteld worden, zoeken wij verder voor u uit. Op dit zijn er meerdere vragen waarnaar gekeken wordt. Houdt onze website in de gaten voor nieuwe berichtgeving.

Deze maatregelen gelden tot nader order. Meer informatie over (nieuwe) maatregelen kunt op de website van de Rijksoverheid lezen.

 

 

Wie mag mijn Wlz-aanvraag namens mij ondertekenen?

Er zijn meerdere situaties mogelijk. Dit hangt af van uw leeftijd. Lees meer

Veelgestelde vragen