Op 14 april publiceerde de Algemene Rekenkamer het rapport ‘Een zorgelijk gebrek aan daadkracht’. In dit rapport doet de Rekenkamer verslag van haar onderzoek naar de effectiviteit van de handhaving ter bestrijding van zorgfraude.

Op basis van 14 casussen met ‘de sterkste signalen van fraude’ in 3 domeinen (wijkverpleging, beschermd & begeleid wonen en jeugdzorg) en verspreid over 2 jaren (2018 en 2019) concludeert de Rekenkamer dat de gezamenlijke bestrijding van zorgfraude in de praktijk niet of nauwelijks werkt. Volgens de Rekenkamer deden de organisaties die verenigd zijn in de Taskforce Integriteit Zorg[sector] (TIZ) onvoldoende om vast te stellen of er daadwerkelijk fraude werd gepleegd. Als de fraude wél werd aangetoond, leidde dit volgens de onderzoekers er meestal niet toe dat de fraudeur stopte of aanmerkelijk werd gehinderd. De partijen (waaronder het CIZ) verenigd in de TIZ herkennen de bevindingen van het onderzoek en erkennen de stevige conclusies. Rekening houdend met de bevinding van de Algemene Rekenkamer dat de versnippering van het toezicht op zorgfraude besloten ligt in het stelsel en er sprake is van hindernissen in wet- en regelgeving, zijn we het er unaniem over eens dat de aanpak van zorgfraude beter kan en beter moet. Hoe we dat gaan doen, leest u op de website van de Nza

Wat houdt een huisbezoek in?

​Om een indicatie te kunnen stellen is het belangrijk dat het CIZ een goed beeld van uw situatie heeft. Het kan daarom voorkomen dat u een Wlz-aanvraag heeft gedaan en een brief krijgt voor een huisbezoek. Lees meer

Veelgestelde vragen

Sluiten

Hoe makkelijk heeft u de informatie op de website gevonden?

beoordeel deze website