Wilt u meer weten over de Wet langdurige zorg, de Wet Bopz of het indienen van een klacht of bezwaar? Bekijk onze folders.

Algemene folders

Heeft u blijvend zorg nodig? Over de Wet langdurige zorg (Wlz).

Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het CIZ onderzoekt of u daarvoor in aanmerking komt. In deze folder leest u hoe u zorg uit de Wlz aanvraagt en wat u vervolgens van het CIZ kunt verwachten. Bekijk de folder.

Opname of verblijf. Over de Wet Bopz. 

Als iemand bijvoorbeeld dement is, niet goed meer voor zichzelf kan zorgen of erg in de war is, moet die persoon soms gedwongen opgenomen worden in een instelling. In de Wet Bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Bopz) staat hoe dit in zijn werk gaat. In deze folder wordt uitgelegd wat de Wet Bopz inhoudt en welke rol het CIZ hierbij speelt. Bekijk de folder.

Een klacht indienen. Hoe doet u dat?

We willen u zo goed mogelijk helpen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. In deze folder leggen we uit wat u dan kunt doen. Als u niet precies weet of er sprake is van een klacht of van een bezwaar, neem dan telefonisch contact op met het CIZ via 088 - 789 10 00. Bekijk de folder.

Een bezwaar indienen. Hoe doet u dat?

Het kan zijn dat u het oneens bent met het indicatiebesluit dat u van het CIZ hebt ontvangen. U kunt dan een bezwaar indienen. In deze folder leggen we uit hoe u dat doet. Bekijk de folder.

U kunt bovenstaande folders ook bestellen via het bestelformulier.

Folders voor zorgprofessionals

Wlz-toegangscriteria voor cliënten met een psychische stoornis

De Wet langdurige zorg (Wlz) wordt ook toegankelijk gemaakt voor cliënten vanaf 18 jaar met een psychische stoornis (ggz). Deze folder licht de toegangscriteria nader toe. Bekijk de folder.

Cliëntschetsen ggz

De Wet langdurige zorg (Wlz) wordt ook toegankelijk gemaakt voor cliënten vanaf 18 jaar met een psychische stoornis (ggz). Om een beeld te krijgen wie zorg kan krijgen vanuit de Wlz zijn er omschrijvingen van cliënten (cliëntschetsen) met een psychische stoornis. Bekijk de cliëntschetsen.

Overzicht voor Wzd aanvragen bij het CIZ

Vanaf 1 januari 2020 gaat de Wet zorg en dwang in. In het overzicht ziet u welke informatie wij vanaf dat moment nodig hebben om uw aanvraag snel en zorgvuldig in behandeling te kunnen nemen. Bekijk het overzicht. 

Wat houdt een huisbezoek in?

​Om een indicatie te kunnen stellen is het belangrijk dat het CIZ een goed beeld van uw situatie heeft. Het kan daarom voorkomen dat u een Wlz-aanvraag heeft gedaan en een brief krijgt voor een huisbezoek. Lees meer

Veelgestelde vragen