Wilt u meer weten over de Wet langdurige zorg, de Wet Bopz of het indienen van een klacht of bezwaar? Bekijk onze folders.

Heeft u blijvend zorg nodig? Over de Wet langdurige zorg (Wlz).

Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) onderzoekt of u daarvoor in aanmerking komt. In deze folder leest u hoe u zorg uit de Wlz aanvraagt en wat u vervolgens van het CIZ kunt verwachten. Bekijk de folder.

Opname of verblijf: soms is het nodig. Over de Wet Bopz. 

Als iemand bijvoorbeeld dement is, niet goed meer voor zichzelf kan zorgen of erg in de war is, moet die persoon soms gedwongen opgenomen worden in een instelling. In de Wet Bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Bopz) staat hoe dit in zijn werk gaat. In deze folder wordt uitgelegd wat de Wet Bopz inhoudt en welke rol het CIZ hierbij speelt. Bekijk de folder.

Een klacht indienen. Hoe doet u dat?

We willen u zo goed mogelijk helpen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. In deze folder leggen we uit wat u dan kunt doen. Als u niet precies weet of er sprake is van een klacht of van een bezwaar, neem dan telefonisch contact op met het CIZ via 088 - 789 10 00. Bekijk de folder.

Een bezwaar indienen. Hoe doet u dat?

Het kan zijn dat u het oneens bent met het indicatiebesluit dat u van het CIZ hebt ontvangen. U kunt dan een bezwaar indienen. In deze folder leggen we uit hoe u dat doet. Bekijk de folder.

U kunt onze folders ook bestellen via het bestelformulier.

Wat is de status van mijn aanvraag?

Als uw aanvraag in goede orde is ontvangen, sturen wij u een ontvangstbevestiging. Daarnaast ontvangt u van het CIZ een brief met daarin het telefoonnummer van uw contactpersoon. Heeft u deze brief nog niet ontvangen? Neem dan contact op met het CIZ via 088-789 10 00. Lees meer

Veelgestelde vragen