Het CIZ vindt uw privacy belangrijk. Daarom gaan wij zorgvuldig om met uw gegevens. Hieronder leest u – in het kort – hoe wij dat doen. Zo ziet u in één oogopslag waar u op kunt rekenen.

Wij willen u zo goed mogelijk helpen. En om dat te kunnen doen, hebben we een aantal gegevens van u nodig. Wij gebruiken uw gegevens onder andere om:

 • Uw aanvraag voor zorg uit de Wet langdurige zorg zo zorgvuldig mogelijk te beoordelen;
 • Te voldoen aan onze wettelijke taken, bijvoorbeeld op basis van de Wet zorg en dwang of het Besluit Uitvoering Kinderbijslag;
 • U verder te helpen bij vragen of klachten;
 • Onze dienstverlening te verbeteren;
 • Onderzoeken te doen;
 • U te informeren over ontwikkelingen binnen het CIZ. Bijvoorbeeld via een (digitale) nieuwsbrief;
 • Fraude te voorkomen of op te sporen;
 • Schadeclaims en andere geschillen af te kunnen handelen.

Voorop staat: wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om. Welke gegevens wij precies van u gebruiken, hangt af van de situatie. Als u een aanvraag voor uzelf doet, hebben we andere informatie van u nodig dan wanneer u bijvoorbeeld als partner of contactpersoon een aanvraag doet. Wij gebruiken in elk geval nooit méér gegevens dan wij nodig hebben om onze taken goed uit te kunnen voeren of om onze doelen te behalen.

Hierop kunt u vertrouwen

 • Het CIZ heeft een goed informatiebeveiligingsbeleid, dat voldoet aan de eisen die de Rijksoverheid stelt;
 • Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is om onze wettelijke taken goed uit te voeren of om onze doelen te behalen;
 • Wij delen uw gegevens alléén met andere partijen als wij dat wettelijk verplicht zijn, als u daar expliciet toestemming voor heeft gegeven of wanneer dit nodig is voor doelen die erg belangrijk voor ons zijn.

Uw rechten

Uw gegevens zijn van u. U heeft dus zelf ook rechten.

 • U mag altijd uw eigen gegevens inzien;
 • U mag het CIZ vragen uw gegevens aan te passen of te verwijderen, als blijkt dat ze niet (meer) kloppen. Of als het gebruiken van uw gegevens niet (langer) gerechtvaardigd is;
 • U mag bezwaar maken tegen het gebruiken van uw gegevens. U heeft dit recht in elk geval bij al het gebruik dat gebaseerd is op doelen die erg belangrijk voor ons zijn. Of op taken van algemeen belang. Dit zijn taken die belangrijk kunnen zijn voor de hele samenleving, bijvoorbeeld het bestrijden van fraude;
 • U mag het CIZ vragen bepaalde gegevens (tijdelijk) niet te gebruiken. Dit kunt u doen als:
  • U in afwachting bent van de beoordeling van een correctieverzoek of een beroep op uw recht van bezwaar;
  • Uw gegevens eigenlijk gewist zouden moeten worden, maar u dat niet wilt;
  • Als het CIZ uw gegevens niet langer nodig heeft, maar u wel. Bijvoorbeeld voor een rechtszaak.
 • U mag uw gegevens opvragen. Het CIZ stuurt u dan een overzicht. Dit geldt alleen voor de gegevens die wij digitaal gebruiken. En waarvoor u toestemming heeft gegeven;
 • U mag uw toestemming voor het gebruiken van uw gegevens weer intrekken.

Meer weten of vragen? 

Wilt u meer weten over hoe wij met uw privacy omgaan? Bekijk dan ons volledige privacy statement.

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming.
E-mail: FG@ciz.nl
Telefoon: 088 – 789 1000

Wie mag mijn Wlz-aanvraag namens mij ondertekenen?

Als u jonger bent dan 18 jaar, dan tekent één van deze personen uw Wlz-aanvraag: Een ouder met ouderlijk gezag (een handtekening van één ouder is voldoende). Lees meer

Veelgestelde vragen

Sluiten

Hoe makkelijk heeft u de informatie op de website gevonden?

beoordeel deze website