Het CIZ vindt uw privacy belangrijk. Daarom gaan wij zorgvuldig om met uw gegevens. Hieronder leest u – in het kort – hoe wij dat doen. Zo ziet u in één oogopslag waar u op kunt rekenen.

Wij willen u zo goed mogelijk helpen. En om dat te kunnen doen, hebben we een aantal gegevens van u nodig. Wij gebruiken uw gegevens onder andere om:

 • Uw aanvraag voor zorg uit de Wet langdurige zorg zo zorgvuldig mogelijk te beoordelen.
 • Advies te geven voor het Besluit Uitvoering Kinderbijslag (Buk), in opdracht van de Sociale Verzekeringsbank.
 • U verder te helpen bij vragen of klachten.
 • U te informeren over ontwikkelingen binnen het CIZ. Bijvoorbeeld via een (digitale) nieuwsbrief.
 • Onze eigen dienstverlening te verbeteren.
 • Fraude te voorkomen of op te sporen. En controle uit te kunnen voeren.
 • Voor het afhandelen van schadeclaims en andere geschillen.

Welke gegevens we precies van u gebruiken, hangt af van of u aanvrager, wettelijke vertegenwoordiger of partner bent.
Het gaat in ieder geval om persoonlijke gegevens, zoals uw naam en adres. En als u aanvrager bent: ook om de medische gegevens die u heeft ingevuld op ons aanvraagformulier. En die we ontvangen van uw behandelaar of huisarts. Belangrijk: we gebruiken nooit méér gegevens dan nodig is om onze taken goed uit te kunnen voeren.

Voorop staat: wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om.

Hierop kunt u vertrouwen:

 • Het CIZ heeft een goed informatiebeveiligingsbeleid, dat voldoet aan de eisen die de Rijksoverheid op dat gebied heeft gesteld.
 • Met technische en organisatorische maatregelen zorgen wij ervoor dat uw gegevens niet in de verkeerde handen kunnen komen.
 • Wij houden precies bij wie uw gegevens inziet. En wanneer.
 • Wij bewaren uw gegevens zolang dat nodig is om onze taak goed uit te voeren.
 • Wij delen uw gegevens alléén met andere partijen als wij dat wettelijk verplicht zijn. Of als u daar expliciet toestemming voor heeft gegeven.

Tot slot: uw gegevens zijn van u. U heeft dus zelf ook rechten.

 • U mag altijd uw eigen gegevens inzien.
 • U mag het CIZ vragen uw gegevens aan te passen of te verwijderen, als blijkt dat ze niet (meer) kloppen. Of als het verwerken van uw gegevens niet (langer) gerechtvaardigd is.
 • U mag bezwaar maken tegen het verwerken van uw gegevens, als dit gebeurt zonder dat u daar toestemming voor heeft gegeven. Of als het verwerken van uw gegevens niet in het belang van uzelf (of anderen) is.
 • U mag uw gegevens opvragen. Het CIZ stuurt u dan een overzicht. Dit geldt alleen voor de gegevens die wij al digitaal verwerken. En waarvoor u toestemming heeft gegeven.
 • U mag het CIZ vragen bepaalde gegevens (tijdelijk) niet te verwerken. Dit kunt u doen als:
 • U in afwachting bent van de beoordeling van een correctieverzoek, of bezwaar.
 • Uw gegevens eigenlijk gewist zouden moeten worden, maar u ze niet wilt laten verwijderen.
 • Als het CIZ uw gegevens niet langer nodig heeft, maar u wel. Bijvoorbeeld voor een rechtszaak.
 • U mag uw toestemming voor het gebruiken van uw gegevens weer intrekken.

Wilt u gebruik maken van uw rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming? Dan kunt u bij ons een schriftelijk, ondertekend verzoek indienen. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens   vindt u voorbeelden van zulke verzoeken. Voegt u ook een kopie van uw identiteitsbewijs toe. Bent u een wettelijk vertegenwoordiger of gevolmachtigde? Sluit dan ook een bewijs van vertegenwoordiging of volmacht bij. Uw verzoek kunt u sturen aan:
CIZ
Postbus 2690
3500 GR Utrecht

Wilt u liever mailen? Dan willen wij u wijzen op het volgende: Aan het versturen van gevoelige informatie per e-mail zijn altijd risico’s verbonden. Wij bieden daarom een beveiligde mail faciliteit. U kunt de link opvragen via 088 789 1000.

Binnen een maand ontvangt u van ons een antwoord op uw verzoek. Maar: bij ingewikkelde vragen kan dat soms langer duren (maximaal 3 maanden). Als dat zo is, dan laten we u dat binnen een maand weten.  

Wilt u meer weten over hoe wij met uw privacy omgaan? Bekijk dan ons volledige privacystatement.

Heeft u na het lezen nog vragen? Neem dan gerust contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming.

E-mail: FG@ciz.nl
Telefoon: 088 - 7891000

 

 

 

Wat is de status van mijn aanvraag?

Als uw aanvraag in goede orde is ontvangen, sturen wij u een ontvangstbevestiging. Daarnaast ontvangt u van het CIZ een brief met daarin het telefoonnummer van uw contactpersoon. Heeft u deze brief nog niet ontvangen? Neem dan contact op met het CIZ via 088-789 10 00. Lees meer

Veelgestelde vragen