Voor wie is de Wet langdurige zorg (Wlz)?

De Wet langdurige zorg (Wlz) is er voor mensen die langdurige zorg nodig hebben. Heeft u dit nodig? Dan kunt u deze zorg thuis krijgen. Of u kunt in een instelling gaan wonen, zoals een verpleeghuis. Voor zorg vanuit de Wlz gelden een aantal voorwaarden. Met de Wlz-check ziet u of u hieraan voldoet.

Man met rollator en begeleider