Wlz voor kinderen

Kinderen die intensieve en langdurige zorg nodig hebben, kunnen meestal terecht bij de gemeente of de zorgverzekeraar. Wanneer deze zorg niet genoeg is, kan uw kind mogelijk ook zorg uit de Wlz krijgen.

Vader wandelt door park met gehandicapte dochter in rolstoel

Uw kind heeft een eerste Wlz-indicatie

Als uw kind voor het eerst een Wlz-indicatie heeft gekregen, 4 nachten per week thuis slaapt en 3 jaar of ouder is, kunt u mogelijk dubbele kinderbijslag krijgen. U hoeft daarvoor sinds 1 juli 2024 zelf geen aanvraag meer te doen. Het CIZ informeert de SVB over de Wlz-indicatie van uw kind en de aanvraag start vanzelf. Als u niet wilt dat wij informatie over de Wlz-indicatie van uw kind delen met de SVB dan kunt u niet automatisch dubbele kinderbijslag krijgen. 

Meer informatie over Wlz-indicatie en dubbele kinderbijslag

3 voorwaarden Wlz voor kinderen

Er zijn 3 voorwaarden voor de Wlz voor kinderen. Deze voorwaarden moeten allemaal van toepassing zijn.
Goed om te weten: als de zorg voor uw kind valt onder ‘gebruikelijke zorg’, krijgt uw kind geen zorg uit de Wlz. Gebruikelijke zorg is zorg die alle kinderen nodig hebben.

Beperking of handicap

Uw kind heeft een verstandelijke beperking, lichamelijke ziekte of beperking en/of een zintuiglijke handicap, die is vastgesteld door een ter zake deskundige, zoals een arts of een GZ-psycholoog.

Onveilige situatie

Door de aandoening of ziekte van uw kind moet er dag en nacht iemand bij uw kind in de buurt zijn. Anders kan er een onveilige situatie ontstaan.

Levenslange zorg

Het is nu al duidelijk dat uw kind het toezicht en de zorg zijn hele leven nodig heeft. Dus ook als uw kind straks volwassen is, moet er altijd iemand in de buurt zijn. Anders kan er een onveilige situatie ontstaan.

Wilt u voor uw kind een Wlz aanvraag doen? Doe dan eerst de Wlz-check

moeder leest voor aan gehandicapte dochter

Veelgestelde vragen

Als uw kind een Wlz-indicatie heeft, kunt u mogelijk dubbele kinderbijslag krijgen. 

Voorwaarden voor de dubbele kinderbijslag zijn:
•    Uw kind is 3 jaar of ouder, maar nog geen 18.
•    Uw kind slaapt minimaal 4 nachten per week thuis.
•    Uw kind heeft een ziekte of aandoening. Een arts, specialist of behandelaar heeft deze beschreven.
•    Uw kind heeft door die ziekte of aandoening heel veel extra zorg nodig. Wij noemen dit intensieve zorg.

Heeft uw kind vóór 1 juli 2024 een Wlz-indicatie gekregen? En voldoet uw kind aan de voorwaarden voor de dubbele kinderbijslag? Dan kunt u dubbele kinderbijslag aanvragen bij de SVB

Krijgt uw kind na 1 juli 2024 voor het eerst een Wlz-indicatie en voldoet uw kind aan de voorwaarden voor de dubbele kinderbijslag? Dan is het niet nodig om zelf een aanvraag te doen bij de SVB. Wij informeren de SVB automatisch over de Wlz-indicatie van uw kind als u daar geen bezwaar tegen heeft. Daarna start de aanvraag voor dubbele kinderbijslag vanzelf.
  
 

Zodra u de brief met de eerste Wlz-indicatie krijgt, neemt u binnen 2 weken contact met ons op. Dat kan per telefoon, mail of post. Dan delen wij de informatie over de Wlz-indicatie niet.

Contact opnemen kan via 088-789 1000 of info@ciz.nl. Of stuur een brief:

CIZ
Postbus 2690
3500 GR Utrecht

Dit hangt af van de situatie. Heeft uw kind een Wlz-indicatie? Dan wordt terminale zorg thuis of in een hospice betaald uit de Wlz.
Heeft uw kind geen Wlz-indicatie? Dan wordt palliatief terminale zorg betaald uit de Zorgverzekeringswet. U kunt de zorg aanvragen via uw huisarts, ziekenhuis of kinderverpleegkundige. Hiervoor heeft uw kind geen indicatie van het CIZ nodig.

Heeft uw kind alleen problemen met horen of zien? Dan is een Wlz-aanvraag niet zinvol. Behandeling vanwege een zintuiglijke beperking regelt u via uw zorgverzekeraar. Heeft uw kind ook een andere ziekte of beperking? Doe dan eerst de Wlz-check. Met de check onderzoekt u of een Wlz-aanvraag zinvol is.

Dit hangt af van de situatie van uw kind.

Lichamelijke ziekte: zorgverzekeraar
Heeft uw kind door een lichamelijke ziekte of lichamelijke handicap veel zorg nodig? En gaat het om medische of verpleegkundige zorg of toezicht? Dan kan uw kind zorg krijgen via de Zorgverzekeringswet. Vaak doet u de aanvraag voor deze zorg niet zelf, maar gaat dit via uw huisarts, specialist of (kinder)wijkverpleegkundige. Maar u kunt ook zelf direct contact opnemen met een aanbieder van medische kindzorg. Uw zorgverzekeraar kan u daarbij helpen. Een voorbeeld van dit soort zorg is het geven van zuurstof als uw kind ademhalingsproblemen heeft. Of het houden van toezicht om op tijd medicijnen te kunnen geven in een dringende situatie, zoals een epileptische aanval.

Verstandelijke handicap of psychische stoornis: gemeente
Heeft uw kind veel zorg of ondersteuning nodig vanwege een licht verstandelijke beperking, moeilijk gedrag of psychische problemen? Dan kunt u zorg regelen via uw gemeente. Deze zorg valt onder de Jeugdwet. Bijvoorbeeld als uw kind naar een kinderdagcentrum gaat of begeleiding thuis nodig heeft. Ook het vervoer naar een kinderdagcentrum valt onder de Jeugdwet.

Een cliëntondersteuner kan u gratis advies geven of u helpen bij het organiseren van zorg. Lees meer op de pagina over cliëntondersteuning.

Gebruikelijke zorg is de dagelijkse zorg die alle kinderen nodig hebben. Een baby is bijvoorbeeld helemaal afhankelijk van zijn ouders. En een peuter heeft dag en nacht zijn ouders nodig. Maar een kleuter kan steeds meer zelf. De gebruikelijke zorg wordt telkens minder.
Als de zorg voor uw kind onder gebruikelijke zorg valt, krijgt uw kind geen zorg uit de Wlz. Het kan zijn dat u de gebruikelijke zorg aanvult met zorg via uw gemeente of zorgverzekeraar. Pas als dit niet meer genoeg is, kan uw kind mogelijk zorg uit de Wlz krijgen.