Aanbestedingen

Bij alle inkopen die het CIZ doet, zijn de relevante Rijksvoorwaarden van toepassing: 

ARVODI-2018 voor diensten
ARIV-2018 voor leveringen
ARBIT-2022 voor IT-leveringen en – diensten

Op uw offerte vermeldt u de Rijksinkoopvoorwaarden die in uw geval van toepassing zijn. De algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van uw eigen organisatie zijn niet geldig.

Enkelvoudig onderhandse aanbestedingen

Voor opdrachten onder de Europese drempel, met een geraamde waarde (over 4 jaar) van minder dan € 50.000 (ex. btw), vragen wij tenminste 1 offerte op. 

Meervoudig onderhandse aanbestedingen

Voor opdrachten onder de Europese drempel met een geraamde waarde (over 4 jaar) tussen € 50.000 en € 221.000 (ex. btw), vragen we minimaal 3 en maximaal 5 offertes op. 

Europese aanbestedingen

Opdrachten met een geraamde waarde (over 4 jaar) boven de Europese drempel (per 01-01-2024 € 221.000 ex. btw voor decentrale overheden) besteden wij Europees aan. 

Wij plaatsen de offerte-uitvraag voor opdrachten boven de Europese drempelwaarde op TenderNed. Dit is het online marktplein waarop ondernemers alle opdrachten van Nederlandse overheidsorganisaties op 1 plek kunnen vinden. De aanbesteding komt via TenderNed automatisch op Tenders Electronic Daily (TED) te staan. Dat is het Europese digitale platform voor aanbestedingen.

Het CIZ maakt gebruik van TenderNed voor het hele proces van aankondiging, inschrijving en gunning. TenderNed kunt u gratis gebruiken. U heeft wel een e-herkenningsmiddel nodig. Meer informatie vindt u op de pagina van TenderNed.

Op TenderNed vindt u gemakkelijk alle lopende en voltooide Europese aanbestedingen van het CIZ. Klik op de homepage op “aankondigingen” en klik vervolgens links in het scherm op de link “aanbestedende dienst”. Vul hier in “Centrum Indicatiestelling Zorg”, druk op enter en selecteer het CIZ. Wilt u al onze aanbestedingen, lopend en afgesloten zien? Verwijder dan het automatische filter “Publicatiedatum: Afgelopen 30 dagen”.

Vragen

Neem contact op met Team Inkoop op inkoop@ciz.nl. Wij helpen u graag.