25 oktober 2022

Aanvragen Wlz zorg vluchtelingen Oekraïne

We ontvangen regelmatig aanvragen voor Wlz zorg voor vluchtelingen uit de Oekraïne. Het CIZ kan deze aanvragen niet in behandeling nemen. Lees verder waar u wel terecht kan.

Met het Ministerie van VWS en de ketenpartners is afgestemd hoe de indicatiestelling gaat als deze mensen opname in een Wlz-instelling nodig hebben. Het CIZ heeft hierin geen rol.  De vergoeding van zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) met verblijf verloopt via de regeling voor asielzoekers (RMO).

Opname in een Wlz-instelling

Heeft een vluchteling uit Oekraïne langdurige zorg nodig die niet vanuit de subsidieregeling (Zvw) of Wmo door gemeenten geboden kan worden? En is er een verblijf in een instelling nodig? Dan worden de kosten vergoed vanuit de Regeling voor Medische Zorg aan Oekraïers (RMO).  Via de RMO kan een indicatie gesteld worden voor Wlz-verblijfszorg door organisatie Bender. De betrokken huisarts of zorgverlener kan de indicatie bij Bender aanvragen. Op de website van het RMO staat een formulier dat een zorgverlener kan invullen om de aanvraag bij Bender te doen. Er geldt geen eigen bijdrage en geen eigen risico.

Op de website van de rijksoverheid vindt u meer informatie.

Aanvragen voor vluchtelingen uit Oekraïne voor de Wet zorg en dwang nemen wij wel in behandeling.