21 april 2022

Aanvulling bericht 'opname in afwachting van juridische status'

In de CIZ info van 31 maart 2022 stond het bericht ‘Opname in afwachting juridische status’. Naar aanleiding van dit bericht kregen het CIZ en de IGJ veel vragen en opmerkingen. In tegenstelling tot het eerdere bericht is het niet mogelijk om een cliënt alvast op te nemen terwijl er nog een aanvraag voor een RM loopt. De IGJ heeft intern nogmaals gesproken over dit onderwerp en is hierover met het CIZ in gesprek gegaan. In dit gesprek is het volgende naar voren gekomen:

Besluit tot opname en verblijf

De eerdere afspraken met betrekking tot een besluit tot opname en verblijf (art. 21 ) blijven staan. Dit houdt in dat een cliënt al kan worden opgenomen op het moment dat de aanvraag voor een besluit tot opname en verblijf (art. 21) in behandeling is bij het CIZ. De opname moet wel in het belang zijn van de cliënt.

Rechterlijke machtiging

De cliënt kan niet worden opgenomen in afwachting van een rechterlijke machtiging (RM). De RM moet dus uitgesproken zijn voordat de cliënt opgenomen wordt. Als er in de tussentijd sprake is van een spoedsituatie, dan is het mogelijk om een aanvraag te doen voor een IBS.