AVG beschermt uw privacy

Uw persoonsgegevens veilig en beschermd: dat is waar de AVG over gaat. AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming en is de Europese privacywetgeving die in de hele Europese Unie geldt. De regels uit de AVG vormen het uitgangspunt van ons privacybeleid (pdf, 202.91 KB). De AVG geeft aan welke rechten u heeft. Het CIZ houdt rekening met uw rechten.

Een verzoek indienen

Wilt u gebruik maken van uw rechten op grond van de AVG? U wilt bijvoorbeeld uw persoonsgegevens wijzigen, overdragen aan iemand anders of verwijderen. 

Dien dan bij ons een schriftelijk, ondertekend verzoek in. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (link) vindt u voorbeelden van zulke verzoeken. Wilt u een kopie van uw identiteitsbewijs meesturen? Zo kunnen we uw verzoek zo snel mogelijk afhandelen. Met de KopieID-app maakt u op een veilige manier een kopie van uw identiteitsbewijs. Maakt u geen gebruik van deze app? Streep dan uw BSN door op de kopie. 

Bent u een wettelijk vertegenwoordiger of gevolmachtigde? Sluit dan ook een bewijs van vertegenwoordiging of volmacht bij. 

Stuur uw verzoek naar:

CIZ
Postbus 2690
3500 GR Utrecht

Liever mailen?

Wilt u liever mailen? Dan wijzen wij u op het volgende: aan het versturen van gevoelige informatie per e-mail zijn altijd risico’s verbonden. Daarom bieden we u de mogelijkheid uw mail beveiligd naar ons sturen. Vraag hiervoor een speciale link op via 088 789 1000.

Ons antwoord op uw verzoek

Wij hebben wat tijd nodig om uw verzoek zorgvuldig te behandelen. Binnen een maand krijgt u van ons een antwoord. Bij ingewikkelde vragen kan dat soms langer duren (maximaal 3 maanden). Als dat zo is, dan laten we u dat binnen een maand na ontvangst van uw verzoek weten.

AVG-Helpdesk voor Zorg en Welzijn

Om de informatie goed toegankelijk te maken voor alle betrokkenen in de zorg, is er de AVG-Helpdesk voor Zorg en Welzijn. Deze helpdesk is een samenwerking tussen koepelorganisaties in de zorg, het sociaal domein en het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Zie www.AVGhelpdeskzorg.nl.

Werkt u in de zorg of het sociaal domein? Dan kunt u ook bij de AVG-Helpdesk terecht met alle vragen over privacy in het algemeen, en de AVG in het bijzonder. Kunt u de informatie die u zoekt niet terugvinden op de website van de AVG-helpdesk? Neem dan contact op via AVGhelpdeskzorg@minvws.nl.