1 december 2023
Nieuws

Beleidsregels 2024 bekend

De beleidsregels indicatiestelling Wlz 2024 zijn gepubliceerd.

verpleger helpt dame thuis

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de beleidsregels 2023?

  • We hebben een nieuwe beschrijving opgenomen van de grondslag psychogeriatrische aandoening of beperking, die meer aansluit bij de terminologie en gebruikte richtlijnen in het veld.
  • In paragraaf 2.1.6.5 hebben we opgenomen dat we gebruik kunnen maken van een standaard besluitbrief als de persoon het besluit ontvangt zoals hij gevraagd heeft.
  • Verder hebben we kleine tekstuele aanpassingen gedaan naar aanleiding van vragen die aan ons zijn gesteld door ketenpartners en medewerkers.

Ga hieronder direct naar de Beleidsregels Wlz 2024 of Bekijk de beleidsregels in de Staatscourant

Beleidsregels Wlz 2024

Beleidsregels indicatiestelling ADL-assistentie 2024

Ook de Beleidsregels voor de indicatiestelling ADL-assistentie zijn beschikbaar. 

Het verlenen van ADL-assistentie is geregeld in een subsidieregeling op grond van de Wlz. Het CIZ stelt jaarlijks de Beleidsregels voor de indicatiestelling van deze subsidieregeling vast. De beleidsregels vormen een leidraad voor de indicatiestelling ADL-assistentie. 

Download Beleidsregels Wlz ADL-assistentie 2024
jonge man schrijft in schrift