23 december 2022

Bouw nieuw zaaksysteem van start

Het CIZ maakt gebruik van Portero. Het contract voor deze applicatiedienstverlening is opnieuw aanbesteed en gegund aan Atos. Op 1 januari 2023 beginnen we met de bouw en implementatie van het nieuwe systeem.

Klantpanel

Een klantpanel van zorgaanbieders en cli├źntondersteuners is gevraagd om mee te denken over het huidige systeem en de wensen voor het toekomstige systeem.

Eind november was de eerste bijeenkomst van het klantpanel. Zorgaanbieders en cli├źntondersteuners hebben in deze sessie hun ervaringen met het huidige systeem Portero gedeeld. Ook zijn hun wensen voor het nieuwe systeem in kaart gebracht. Het was een zeer waardevolle sessie. We nemen de opgehaalde informatie mee tijdens de bouw van het nieuwe systeem in 2023. Het klantpanel wordt dan ook betrokken bij de testfase.