6 februari 2023

Brief dubbele kinderbijslag

Alle ouders/verzorgers van kinderen met een Wlz-indicatie, die geen dubbele kinderbijslag ontvangen, krijgen een brief. Deze ouders hebben mogelijk recht op de regeling.

Dubbele kinderbijslag is een vergoeding voor ouders met kinderen die veel extra zorg nodig hebben. Kinderen met een Wlz-indicatie hebben altijd veel extra zorg nodig. Maar niet alle ouders van kinderen met een Wlz-indicatie zijn op de hoogte van de regeling. Hierdoor lopen zij mogelijk financiële steun mis. De overheid vindt het belangrijk dat ouders weten op welke ondersteuning ze recht hebben.

Wat staat er in de brief? 

In de brief leggen we uit dat ouders/verzorgers mogelijk recht hebben op dubbele kinderbijslag. En hoe ze een aanvraag kunnen doen. Dit kan op de website van de SVB.

Welke ouders krijgen een brief?

De brief gaat in februari naar alle ouders van kinderen in de leeftijd van 3 tot 18 jaar met een Wlz-indicatie. Van deze kinderen is bij het CIZ niet bekend of ze al dubbele kinderbijslag krijgen. De brief richt zich op ouders met kinderen die minimaal 4 nachten per week thuis wonen. Dat is één van de voorwaarden voor deze regeling. Voor kinderen die minder dan 4 nachten per week thuis wonen, verwijzen we in de brief naar een andere regeling.  

Adressering

Het CIZ weet niet of kinderen thuis- of uitwonend zijn. Om te voorkomen dat brieven bij een oud of verkeerd adres bezorgd worden, sturen wij deze naar het woonadres van het kind. Dit betekent dat brieven ook op instellingsadressen kunnen binnenkomen.

Krijgt u de brief op uw instellingsadres binnen?

Wij willen u vragen om ouders snel op deze brief te wijzen. Als ouders uiterlijk 31 maart een aanvraag indienen, krijgen zij de dubbele kinderbijslag per 1 januari 2023 toegekend. Anders is dat een kwartaal later.