21 december 2022
Nieuws

CIZ in de media

Afgelopen week zijn er onder andere in Trouw en de Groene Amsterdammer artikelen verschenen over de werkwijze van het CIZ. Deze artikelen zijn op basis van een onderzoek dat de afgelopen tijd is uitgevoerd door Investico. Dinsdag 20 december zijn hier ook Kamervragen over gesteld en daarover zijn berichten in de media verschenen.

kantoortuin

De nadruk in de artikelen ligt op het feit dat we een verkeerde weergave geven van onze kwaliteit. Als publieke organisatie willen we transparant zijn, ook omdat we weten hoeveel impact een indicatie heeft. We vinden het vervelend dat er zoveel verwarring is ontstaan.  

We handelen op jaarbasis bijna 150.000 aanvragen af voor de Wet langdurige zorg. En soms gaat er iets mis. Als dit zo is, zetten we dit waar mogelijk recht.

Heeft u het idee dat we ons werk niet goed hebben gedaan? Dan horen we het graag. U kunt hiervoor contact opnemen via 088 - 789 10 00 of info@ciz.nl