Als u een psychische stoornis heeft, kunt u toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze wet regelt de zorg als u blijvend behoefte heeft aan permanent toezicht of 24 uur zorg in de nabijheid. 

Aanvraag doen

U kunt zelf een aanvraag voor een Wlz-indicatie doen bij het CIZ. Uw zorgaanbieder kan ook deze aanvraag voor u doen. U zet altijd zelf uw handtekening onder de aanvraag. Het CIZ beoordeelt de aanvragen op basis van de ingevulde formulieren. Als het CIZ meer informatie nodig heeft, maken wij een afspraak met u, uw familie of de zorgaanbieder. Mogelijk wordt een huisbezoek gepland. Het is belangrijk dat hierbij iemand uit uw omgeving aanwezig is, zoals een familielid of een cliëntondersteuner. 

Besluit

Het CIZ beoordeelt of u een indicatie krijgt. Wij hebben als doel om binnen 6 weken een besluit te nemen. Het is mogelijk dat we niet alle ggz-aanvragen binnen deze 6 weken kunnen behandelen.

Let op: door grote drukte loopt uw aanvraag vertraging op. Wilt u weten wat u kunt doen als uw aanvraag vertraging oploopt? Lees meer in dit nieuwsbericht.

Meer informatie

Wilt u informatie, advies of hulp bij het aanvragen of organiseren van uw zorg? Een cliëntondersteuner kan u helpen. Cliëntondersteuning is gratis en onafhankelijk.

Meer informatie over de Wlz voor mensen met een psychische stoornis vindt u op https://www.regelhulp.nl/ggz-naar-wlz/clienten-en-naasten

Komt u in aanmerking?

Doe de Wlz-check.

Hoe lang mag het CIZ over een aanvraag doen?

Het CIZ heeft zes weken de tijd om een reguliere aanvraag voor zorg vanuit de Wlz af te handelen. Wanneer er sprake is van een aanvraag in het kader van bijzondere omstandigheden, dan heeft het CIZ twee weken de tijd om de aanvraag af te handelen.

Veelgestelde vragen