Als u een psychische stoornis heeft, kunt u vanaf 2021 toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze wet regelt de zorg als u blijvend behoefte heeft aan permanent toezicht of 24 uur zorg in de nabijheid. In 2020 beoordeelt het CIZ aanvragen van cliënten die nu zorg krijgen vanuit de Wmo, Zvw, Jeugdwet, Forensische zorg en cliënten met een GGZ-B zorgprofiel.

Aanvraag doen

U kunt in 2020 zelf een aanvraag voor een Wlz-indicatie doen bij het CIZ. Uw zorgaanbieder kan ook deze aanvraag voor u doen. U zet altijd zelf uw handtekening onder de aanvraag. Het CIZ beoordeelt de aanvragen op basis van de ingevulde formulieren. Als het CIZ meer informatie nodig heeft, maken wij een afspraak met u, uw familie of de zorgaanbieder. Mogelijk wordt een huisbezoek gepland. Het is belangrijk dat hierbij iemand uit uw omgeving aanwezig is, zoals een familielid of een cliëntondersteuner.

Na het onderzoek

Het CIZ beoordeelt of u een indicatie krijgt. Als deze indicatie wordt gegeven, gaat deze op 1 januari 2021 in. Vanaf dat moment krijgt u zorg vanuit de Wlz. Tot die tijd bent u nog aangewezen op de bestaande zorg uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en/of de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Meer informatie

Wilt u informatie, advies of hulp bij het aanvragen of organiseren van uw zorg? Een cliëntondersteuner kan u helpen. Cliëntondersteuning is gratis en onafhankelijk.

Meer informatie over de Wlz voor mensen met een psychische stoornis vindt u op www.informatielangdurigezorg.nl/ggz-naar-wlz

Wat is de status van mijn aanvraag?

Als uw aanvraag in goede orde is ontvangen, sturen wij u een ontvangstbevestiging. Daarnaast ontvangt u van het CIZ een brief met daarin het telefoonnummer van uw contactpersoon. Heeft u deze brief nog niet ontvangen? Neem dan contact op met het CIZ via 088-789 10 00. Lees meer

Veelgestelde vragen