Heeft u een familielid met een verstandelijke beperking die tussen de 18 en 23 jaar oud is? En krijgt hij jeugdhulp uit de Jeugdwet? Dan kan er als vervolg hierop een voorwaardelijke machtiging worden aangevraagd.

Aanvraag doen

U kunt een aanvraag doen voor uw familielid via het aanvraagformulier voorwaardelijke machtiging. Uw familielid kan ook zelf de aanvraag doen voor een voorwaardelijke machtiging.

Wat stuur ik mee met de aanvraag?

Het is belangrijk dat de aanvraag compleet is. Daarom we vragen we u het volgende mee te sturen:

  • Een medische verklaring van een ter zake kundige arts.
  • Het zorgplan.
  • Als de cliënt minderjarig is: een uittreksel uit het gezagsregister of een verklaring van de griffier van de rechtbank.
  • Als u wettelijk vertegenwoordiger bent: een bewijs dat u dit bent.
  • Eventueel een machtigingsformulier als u gemachtigd wordt om de aanvraag te doen.
  • Overige medische informatie die belangrijk is voor de aanvraag.

Daarnaast vragen we u: 

  • Het formulier volledig in te vullen.
  • Het formulier te ondertekenen.

Wie kan de aanvraag doen?

U kunt een aanvraag doen voor uw familielid via het aanvraagformulier voorwaardelijke machtiging. Uw familielid kan ook zelf de aanvraag doen voor een voorwaardelijke machtiging. In deze tabel ziet u wie een aanvraag mag doen.

Aanvragen besluit rechter na opname voorwaardelijke machtiging

Het kan zijn dat uw familielid alsnog wordt opgenomen, ondanks de voorwaardelijke machtiging. Is uw familielid -of zijn (wettelijk)vertegenwoordiger- het niet eens met de opname? Dan kan hij bij het CIZ een aanvraag doen om de rechter te laten beslissen of hij terecht is opgenomen. Dat kan met het Aanvraagformulier beslissing rechter na opname voorwaardelijke machtiging.

Vragen

Heeft u vragen over een aanvraag doen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag. U kunt uw vraag stellen op de website of ons bellen op het telefoonnummer 088 789 1000.

Wie mag mijn Wlz-aanvraag namens mij ondertekenen?

Als u jonger bent dan 18 jaar, dan tekent één van deze personen uw Wlz-aanvraag: Een ouder met ouderlijk gezag (een handtekening van één ouder is voldoende). Lees meer

Veelgestelde vragen

Sluiten

Hoe makkelijk heeft u de informatie op de website gevonden?

beoordeel deze website