Voorwaardelijke machtiging

Heeft uw naaste een verstandelijke beperking en is hij tussen de 18 en 23 jaar oud? En krijgt hij jeugdhulp uit de Jeugdwet? Dan kunt u een voorwaardelijke machtiging voor jongvolwassenen aanvragen. In een voorwaardelijke machtiging wordt vastgelegd onder welke voorwaarden uw naaste thuis kan blijven wonen. Deze voorwaarden zijn bedoeld om een onveilige situatie (ernstig nadeel) te voorkomen. Als uw naaste zich aan deze voorwaarden houdt, is opname niet nodig.

jonge man met geitjes in schuur