Bent u het niet eens met de inhoud van een Wlz-besluit van het CIZ? U kunt dan een bezwaar indienen. 

U bent het bijvoorbeeld niet eens met het zorgprofiel. Of u bent het oneens met onze beslissing dat u niet in aanmerking voor zorg vanuit de Wlz.

Hoe dien ik een bezwaar in?

U kunt ons een brief sturen waarin u schrijft waar u bezwaar tegen maakt, en waarom u dat doet. Dit heet officieel een bezwaarschrift. U kunt het bezwaarschrift schriftelijk of per mail sturen naar:

CIZ
T.a.v. Team Bezwaar en Beroep
Postbus 2891
3500 GW Utrecht
E-mail: info.bezwaarberoep@ciz.nl 

Voeg een scan van uw ondertekende document als bijlage toe. Wij raden aan uw bestanden veilig te mailen. Vraag eerst een beveiligde link aan via dit mailadres. In deze handleiding leest u hoe beveiligd mailen werkt.

Let op: stuur uw bezwaarschrift op binnen 6 weken na de datum van het besluit, waartegen u bezwaar maakt. Ook is het belangrijk dat uw bezwaarschrift in het Nederlands geschreven is.

Wat moet er in een bezwaarschrift staan?

Een bezwaarschrift moet aan een aantal wettelijke eisen voldoen volgens de Algemene wet bestuursrecht. Zorg dat de volgende dingen in uw bezwaarschrift staan:

  • uw naam en adres
  • de datum
  • de datum van het besluit waartegen u bezwaar maakt en het besluitnummer. Het besluitnummer vindt u op het indicatiebesluit dat u heeft ontvangen
  • een uitleg waarom u bezwaar maakt
  • uw handtekening (of de handtekening van de ouder, mentor, curator of gemachtigde die het bezwaar indient)

Kan iemand anders namens mij een bezwaarschrift indienen?

Ja, dat kan. Vul dan het machtigingsformulier in en stuur het met het bezwaarschrift mee. De persoon die namens u het bezwaarschrift indient, moet het bezwaarschrift ondertekenen met zijn eigen handtekening.

Bent u jonger dan 18 jaar? Dan moet degene met ouderlijk gezag (ouder of voogd) het bezwaarschrift indienen.

Heeft u door de rechtbank een curator toegewezen gekregen? Dan moet hij of zij het bezwaarschrift ondertekenen. U mag niet zelf een handtekening zetten. Als u een mentor heeft, dan mag deze uw bezwaarschrift ondertekenen. De kopie van de brief van de rechtbank waarin staat dat u een mentor of curator heeft, moet u meesturen met uw bezwaarschrift.

Wat gebeurt er daarna?

Nadat u bezwaar heeft gemaakt, doen wij onderzoek. We bekijken uw aanvraag opnieuw. Als we nog vragen hebben, nemen we contact met u op.

Vinden wij dat u geen gelijk heeft met uw bezwaar? Als u wilt, dan horen wij u. Daarna vragen wij Zorginstituut Nederland (ZIN) om advies.

Als we klaar zijn met ons onderzoek, krijgt u een brief met onze beslissing. Dit is meestal binnen 12 weken. Soms duurt het langer. Bijvoorbeeld als wij informatie opvragen bij uw behandelaar.  

In onze folder leest u meer over deze stappen. Ook leggen we uit wat u kunt doen als u het niet eens bent met onze beslising. Kijk ook bij de veelgestelde vragen.

Bezwaar indienen besluit tot opname en verblijf (Wet zorg en dwang)

Heeft u een aanvraag gedaan voor een besluit tot opname en verblijf (Wet zorg en dwang)? U kunt dan geen bezwaar maken of in beroep gaan tegen het besluit van het CIZ. U kunt wel een klacht indienen over hoe de medewerker van het CIZ zijn werk gedaan heeft. Heeft u een rechterlijke of voorwaardelijke machtiging aangevraagd? U kunt dan geen bezwaar maken of in hoger beroep gaan tegen het besluit dat de rechter neemt. Wel kunt u in cassatie gaan bij de Hoge Raad of een klacht indienen bij de Rechtspraak.

Vragen?

Bekijk de veelgestelde vragen of lees onze folder Een bezwaar indienen, hoe doet u dat? Daarin staat ook wat er gebeurt als u uw bezwaarschrift heeft ingediend.

Heeft u vragen over uw bezwaar, neem dan contact op met het CIZ via telefoonnummer 088 – 789 10 00.

 

Ik heb een aanvraag gedaan. Wat gebeurt er nu verder?

Het CIZ controleert de aanvraag en kijkt of alle benodigde informatie is ingevuld. Ook heeft het CIZ een handtekening van degene die de zorg nodig heeft nodig, voordat de aanvraag in behandeling genomen kan worden. Als er informatie of een document ontbreekt, dan vragen wij dit op bij u. Lees meer

Veelgestelde vragen

Sluiten

Hoe makkelijk heeft u de informatie op de website gevonden?

beoordeel deze website