U heeft zorg aangevraagd uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het CIZ heeft vastgesteld hoeveel en welke zorg u nodig heeft. Deze informatie staat in het indicatiebesluit dat u van het CIZ ontvangt. En nu?

Wat staat er in het indicatiebesluit?

In het indicatiebesluit staat:

  • Welke zorgbehoefte u heeft. Dit heet het zorgprofiel.
  • Vanaf welke datum u recht heeft op deze zorg.

Waar wilt u de zorg ontvangen?

U kiest of u thuis of in een zorginstelling wilt wonen. Blijft u thuis wonen? Dan kunt u:

  • de zorg ontvangen van een zorginstelling met een volledig pakket thuis (vpt) of een modulair pakket thuis (mpt);
  • zelf uw zorg regelen met een persoonsgebonden budget (pgb);
  • kiezen voor een combinatie van een vpt/mpt en een pgb.

Meer informatie over de verschillende leveringsvormen (vpt, mpt en pgb) vindt u hier.

U kunt nu de zorg gaan regelen

U weet welke zorg u kunt ontvangen en u heeft gekozen waar u wilt wonen. Hoe gaat het nu verder? 

Het CIZ stuurt uw indicatie naar het zorgkantoor in uw regio. Het zorgkantoor neemt contact met u op als:

  • niet duidelijk is hoe u uw zorg wilt ontvangen;
  • u zorg middels een volledig pakket thuis (vpt) of modulair pakket thuis (mpt) wilt, maar nog geen zorgaanbieder heeft gekozen;
  • u een pgb wilt.

Heeft u gekozen voor een vpt of mpt en weet het zorgkantoor welke zorgaanbieder u kiest? Dan stuurt het zorgkantoor uw indicatie naar de zorgaanbieder. De zorgaanbieder kan de zorg dan aan u gaan leveren.

Het kan zijn dat u tot nu toe hulp via uw gemeente kreeg, bijvoorbeeld huishoudelijke hulp. Als u een Wlz-indicatie heeft gekregen, hoort daar ook huishoudelijke hulp bij. Maar niet alle zorgaanbieders leveren zorg vanuit de Wlz. Hierdoor kan het zijn dat u te maken krijgt met een andere zorgaanbieder en dus met een andere huishoudelijke hulp. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor dagbesteding. Heeft u hier vragen over? Neem contact op met uw zorgaanbieder of het zorgkantoor in uw regio.

Cliëntondersteuning

Heeft u behoefte aan informatie, advies of ondersteuning bij het organiseren van uw zorg? Een cliëntondersteuner kan u helpen. 

Eigen bijdrage

Voor zorg uit de Wlz betaalt u een eigen bijdrage. Dit geldt niet voor kinderen onder de 18 jaar.

Voorkom dubbele kosten

Kreeg u al hulp vanuit de gemeente (Wmo) of de zorgverzekeraar? Neem dan contact op met uw gemeente of zorgverzekeraar. Geef aan deze organisatie(s) door dat u zorg vanuit de Wlz gaat ontvangen en per wanneer. Zo voorkomt u dat u misschien geld moet terugbetalen.

Heeft u een aanvullende tandarts- of zorgverzekering?

Neem contact op met uw verzekeraar of de zorgaanbieder waar u de zorg van wilt ontvangen. Misschien is alleen een basispakket voldoende zodra u zorg gaat ontvangen uit de Wlz. Dit is niet altijd zo en kan verschillen per verzekering en zorgaanbieder.

Wilt u uw Wlz-indicatie laten intrekken?

Als is vastgesteld dat u blijvend bent aangewezen op de Wlz, kan het CIZ het besluit niet intrekken. Dit kan alleen als uw situatie zodanig is gewijzigd dat u niet meer bent aangewezen op de Wlz. Als u de wens heeft om de Wlz-indicatie in te laten trekken, adviseren we u om een nieuwe aanvraag te doen bij het CIZ. Deze aanvraag wordt weer volledig inhoudelijk beoordeeld. 

Heeft u vragen?

Neem dan contact met het CIZ op.

 

 

Wie mag mijn Wlz-aanvraag namens mij ondertekenen?

Als u jonger bent dan 18 jaar, dan tekent één van deze personen uw Wlz-aanvraag: Een ouder met ouderlijk gezag (een handtekening van één ouder is voldoende). Lees meer

Veelgestelde vragen

Sluiten

Hoe makkelijk heeft u de informatie op de website gevonden?

beoordeel deze website