Na de Wlz indicatie

U heeft een Wlz-indicatiebesluit gekregen. Dit betekent dat u recht heeft op zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Zorgprofiel en startdatum

Binnen de Wlz zijn er verschillende zorgprofielen, die passen bij verschillende zorgbehoeften. Het CIZ heeft onderzocht welk zorgprofiel het beste bij uw zorgbehoefte past. Dit zorgprofiel vindt u in de brief. In de brief staat ook vanaf welke datum u recht heeft op Wlz-zorg.

Zorg regelen

Nu u de Wlz-indicatie heeft, kunt u uw zorg regelen. U beslist zelf of u thuis wilt blijven wonen, of wilt wonen in een zorginstelling. Als u in een zorginstelling wilt wonen, heet dat ‘zorg in natura'.

Als u thuis blijft wonen, heeft u deze opties: 

  • via een zorginstelling: een volledig pakket thuis (vpt) of een modulair pakket thuis (mpt) 
  • met een persoonsgebonden budget (pgb) 
  • een combinatie van een vpt/mpt en een pgb

Meer informatie over de verschillende vormen van Wlz-zorg

Het CIZ stuurt uw indicatie naar het zorgkantoor in uw regio. Uw zorgkantoor regelt de zorg voor u.  Het kan zijn dat het zorgkantoor nog contact met u opneemt of dat u dat zelf moet doen. 

Krijgt u nu al zorg via de gemeente? Bijvoorbeeld huishoudelijke hulp? Dan neemt het zorgkantoor deze zorg over van de gemeente. Het kan zijn dat u daardoor andere zorgaanbieders krijgt. 

Eigen bijdrage 

Voor zorg uit de Wlz betaalt u een eigen bijdrage. Deze betaalt u aan het CAK. Het CAK berekent ook de hoogte van het bedrag. Op de website van het CAK vindt u een rekenhulp. Als u die invult, ziet u hoeveel u ongeveer zelf moet betalen. U betaalt deze eigen bijdrage vanaf het moment dat u uw Wlz-indicatie heeft.

Hulp nodig? 

Heeft u behoefte aan advies of hulp bij het regelen van uw zorg? Vraag dan gratis een cliëntondersteuner aan.  

Veelgestelde vragen

Als u een Wlz-indicatie heeft gekregen, heeft u misschien vragen over welke zorg vanuit de Wlz wordt vergoed. Neem hiervoor contact op met uw zorgkantoor.

Krijgt u nu hulp vanuit de gemeente (Wmo) of de zorgverzekeraar? Geef dan aan de gemeente of zorgverzekeraar door dat u zorg vanuit de Wlz gaat ontvangen. Zo voorkomt u dat u misschien geld moet terugbetalen.