Het kan zijn dat uw familielid duidelijk geen opname wil. Er is dan sprake van verzet. Als uw familielid alsnog in een veilige omgeving beter op zijn plaats is, kunt u bij het CIZ een aanvraag doen voor een rechterlijke machtiging.

Aanvraag doen

U kunt als familielid een aanvraag doen voor een rechterlijke machtiging. Dit kan wanneer uw familielid nog thuis woont en duidelijk geen opname wil. Het kan ook dat uw familielid al vrijwillig opgenomen is, maar hij zich nu verzet tegen deze opname. Of dat zijn vertegenwoordiger zich tegen de opname verzet. U kunt deze aanvraag via het CIZ indienen. Vul hiervoor het aanvraagformulier in.

Het kan ook zijn dat u een aanvraag heeft gedaan voor een besluit tot opname en verblijf. Als het CIZ beoordeelt dat uw familielid niet opgenomen wil worden, behandelen wij deze aanvraag als een aanvraag voor een rechterlijke machtiging. Wij nemen contact met u op en vragen u een medische verklaring op te sturen. Een onafhankelijke arts ziet uw familielid en kijkt of (onvrijwillige) opname noodzakelijk en geschikt is. Deze arts kan dan de medische verklaring opstellen. 

Als uw familielid al is opgenomen met een rechterlijke machtiging, kan ook de zorgaanbieder een aanvraag doen om de opname te verlengen. Uw familielid kan zelf geen aanvraag doen. Bekijk wie er nog meer een aanvraag kan doen.

Machtigen

Wilt u dat iemand anders de aanvraag doet? En staat deze persoon niet in de tabel hierboven? Dan is het nodig dat u iemand machtigt. Dat kan met het machtigingsformulier.

Beoordeling CIZ

Op basis van de informatie meegestuurd met de aanvraag beoordelen wij de situatie. Wij onderzoeken of opname noodzakelijk en geschikt is voor uw familielid. En of er minder ingrijpende mogelijkheden zijn dan opname. Daarna vragen wij aan de rechter om een beslissing te nemen. Hij kan beslissen dat opname nodig is en geeft dan een rechterlijke machtiging af. Soms besluit de rechter dat een opname niet nodig is. Bijvoorbeeld omdat er toch minder ingrijpende mogelijkheden dan een opname zijn. Of omdat de situatie is veranderd.

Bezwaar maken

U kunt geen bezwaar maken of in hoger beroep gaan tegen het besluit dat de rechter neemt. Wel kunt u in cassatie gaan bij de Hoge Raad of een klacht indienen bij de Rechtspraak.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag. U kunt uw vraag stellen op de website of ons bellen op het telefoonnummer 088 789 3000.

Lees op deze pagina meer over het opvragen van informatie en hoe wij daarbij zorgvuldig met uw privacy omgaan.

Meer informatie over de Wet zorg en dwang vindt u ook op de website www.dwangindezorg.nl.

Wat houdt een huisbezoek in?

​Om een indicatie te kunnen stellen is het belangrijk dat het CIZ een goed beeld van uw situatie heeft. Het kan daarom voorkomen dat u een Wlz-aanvraag heeft gedaan en een brief krijgt voor een huisbezoek. Lees meer

Veelgestelde vragen

Sluiten

Hoe makkelijk heeft u de informatie op de website gevonden?

beoordeel deze website