Rechterlijke machtiging aanvragen

Wil uw cliënt niet opgenomen worden of wil hij niet in een zorginstelling blijven? Of wil zijn vertegenwoordiger dat niet?
In dat geval is er sprake van verzet. U kunt dan een rechterlijke machtiging aanvragen bij het CIZ. Wij vragen vervolgens de rechter om te beslissen over de opname.

Geestelijk gehandicapte man op fitnessapparaat met verzorger