Heeft u een familielid met een verstandelijke beperking die tussen de 18 en 23 jaar oud is? En krijgt hij jeugdhulp uit de Jeugdwet? Dan kan er een voorwaardelijke machtiging worden aangevraagd. In de voorwaardelijke machtiging worden voorwaarden vastgelegd. Als uw familielid zich aan deze voorwaarden houdt, is opname niet nodig.

Voorwaarden

De voorwaarden moeten voorkomen dat er een onveilige situatie ontstaat voor uw familielid of zijn omgeving. Dit noemen we ernstig nadeel. Voorbeelden van voorwaarden zijn: geen drugs gebruiken of geen contact hebben met bepaalde personen. Als uw familielid zich niet aan de voorwaarden houdt, kan de zorgverantwoordelijke besluiten dat er een opname nodig is. In de voorwaardelijke machtiging staat vermeld bij welke zorgaanbieder uw familielid dan opgenomen wordt.

Aanvraag doen

U kunt een aanvraag doen voor uw familielid via het aanvraagformulier voorwaardelijke machtiging. Uw familielid kan ook zelf de aanvraag doen voor een voorwaardelijke machtiging. Op basis van de (medische) informatie beoordelen we of uw familielid in aanmerking komt voor een voorwaardelijke machtiging. Daarna vragen wij aan de rechter om een beslissing te nemen. Hij kan beslissen of hij een voorwaardelijke machtiging afgeeft.

Besluit rechter na opname voorwaardelijke machtiging

Het kan zijn dat uw familielid zich wel aan de gestelde voorwaarden houdt, maar het gevaar (ernstig nadeel) toeneemt. Hierdoor kan hij niet meer buiten de instelling wonen. Of uw familielid houdt zich niet meer aan de afspraken die in de voorwaardelijke machtiging staan. De zorgverantwoordelijke kan dan besluiten om uw familielid alsnog op te nemen. Vanaf dat moment wordt de voorwaardelijke machtiging automatisch een rechterlijke machtiging. Is uw familielid - of zijn (wettelijk) vertegenwoordiger - het niet eens met de opname? Dan kan hij bij het CIZ een aanvraag doen om de rechter te laten beslissen of hij terecht is opgenomen. Dat kan met het Aanvraagformulier beslissing rechter na opname voorwaardelijke machtiging.

Bezwaar maken

U kunt geen bezwaar maken of in hoger beroep gaan tegen het besluit dat de rechter neemt. Wel kunt u in cassatie gaan bij de Hoge Raad of een klacht indienen bij de Rechtspraak.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag. U kunt uw vraag stellen op de website of ons bellen op het telefoonnummer 088 789 1000.

Lees op deze pagina meer over het opvragen van informatie en hoe wij daarbij zorgvuldig met uw privacy omgaan.

Meer informatie over de Wet zorg en dwang vindt u ook op de website www.dwangindezorg.nl.

 

 

Wat is de status van mijn aanvraag?

Als uw aanvraag in goede orde is ontvangen, sturen wij u een ontvangstbevestiging. Heeft u deze nog niet ontvangen? Neem dan contact op met het CIZ via 088-789 10 00. Lees meer

Veelgestelde vragen

Sluiten

Hoe makkelijk heeft u de informatie op de website gevonden?

beoordeel deze website