Zorg uit de Wet langdurige zorg

Bij zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) gaat het om zorg met verblijf in een instelling of thuis. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een verpleeg- of verzorgingshuis of een woonvorm in de gehandicaptenzorg. U kunt ook thuis blijven wonen als u dat wilt. 

U komt in aanmerking voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz):

 • Als u een aandoening, stoornis of handicap heeft;
 • En als u 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht nodig heeft. Er moet dus dag en nacht iemand in de buurt zijn of toezicht houden, anders kan er iets ernstig misgaan;
 • En u deze zorg blijvend nodig heeft (levenslang).

Doe ook de Wlz-check.

Het CIZ levert zelf geen zorg, maar kijkt of u in aanmerking komt voor zorg uit de Wlz.

Hoe kan ik deze zorg krijgen?

Om zorg vanuit de Wlz te krijgen, heeft u altijd een indicatiebesluit nodig. Hierin staat welke zorg u nodig heeft. U krijgt dit besluit van het CIZ. Hoe u een aanvraag voor zorg uit de Wlz kunt doen, hoe het CIZ een aanvraag beoordeelt en wat er daarna gebeurt, leest u op de pagina Uw aanvraag in vier stappen.

Eigen bijdrage

Iedereen die in Nederland woont of werkt en die is verzekerd voor zorg vanuit de Wlz betaalt hiervoor premie. Hieruit wordt de zorg betaald. Daarnaast betaalt u (bijna) altijd een eigen bijdrage voor zorg uit de Wlz. Deze eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen. U betaalt de eigen bijdrage aan het CAK. Meer informatie leest u op www.hetcak.nl/wlz. Op www.hetcak.nl/rekenhulp kunt u van tevoren een inschatting maken voor uw eigen bijdrage. 

Kijk op de pagina Na de Wlz-indicatie voor andere financiële gevolgen van de Wlz.

Subsidieregelingen

Het CIZ indiceert ook voor een subsidieregeling onder de Wlz. Het gaat om de subsidieregeling ADL-assistentie. Een zorgaanbieder doet meestal de aanvraag voor deze zorg.

Andere zorgwetten

Het kan zijn dat uw gewenste zorg niet vanuit de Wlz, maar vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Zorgverzekeringswet (Zvw) en Jeugdwet wordt geregeld. Bespreek uw behoefte aan zorg daarom eerst met uw huisarts of wijkverpleegkundige.

Voorbeelden van voorzieningen waarvoor u meestal bij uw gemeente of zorgverzekeraar terecht kunt, zijn:

 • Hulpmiddelen of voorzieningen voor vervoer: bijvoorbeeld een rolstoel, een gehandicaptenparkeerkaart, collectief vervoer of een taxipas.
 • Aanpassingen aan de woning: als u bijvoorbeeld een traplift nodig heeft.
 • Sociaal leven: ondersteuning bij sociale contacten en vrijetijdsbesteding.
 • Hulp bij opvoeding.
 • Dagbesteding en vervoer als u geen indicatiebesluit heeft voor zorg vanuit de Wlz.

Meer weten?

 • Kijk op www.regelhulp.nl voor meer informatie over langdurige zorg.
 • Doe de Wlz-check van het CIZ voor een inschatting of uw zorgvraag onder de Wet langdurige zorg valt.
 • Kijk op www.kiesbeter.nl als u een zorgaanbieder voor langdurige zorg zoekt.

Komt u in aanmerking?

Doe de Wlz-check.

Wat is de status van mijn aanvraag?

Als uw aanvraag in goede orde is ontvangen, sturen wij u een ontvangstbevestiging. Heeft u deze nog niet ontvangen? Neem dan contact op met het CIZ via 088-789 10 00. Lees meer

Veelgestelde vragen

Sluiten

Hoe makkelijk heeft u de informatie op de website gevonden?

beoordeel deze website