25 oktober 2022

De bouw van een nieuw ‘Portero’

Op dit moment is Portero het belangrijkste informatiesysteem waar we mee werken bij het CIZ. Naar verwachting vervangen wij begin 2024 Portero.

Omdat het contract met de huidige ICT-dienstverlening afloopt, moeten we vanwege de aanbestedingswetgeving opnieuw aanbesteden. Op dit moment bekijken we welke gevolgen dit voor de gebruikers met zich meebrengt. Zorgaanbieders met een Portero-contract houden we hiervan op de hoogte.

Aanpassingen

Ook zorgaanbieders die gebruik maken van de zelfaanmelder, het online aanvraagportaal, merken hier iets van. We vervangen namelijk ook de zelfaanmelder, zodat we meer aan kunnen sluiten op de behoeften van onze cliënten en zorgaanbieders. Dit betekent een verbetering in gebruiksvriendelijkheid en digitale toegankelijkheid.

Klantpanel

Op dit moment benaderen we zorgaanbieders en cliëntondersteuners om deel te nemen aan het klantpanel van het 'nieuwe Portero’. Zorgaanbieders en cliëntondersteuners worden gevraagd om mee te denken over het huidige systeem en de wensen voor het toekomstige systeem. Op dit moment zitten we in de gunningsfase voor een nieuwe leverancier. Na de definitieve gunning, wordt de planning duidelijk.