28 juni 2022

Een complete Wzd-aanvraag doen

Op ons overzicht ‘Aanvragen voor de Wet zorg en dwang’ hebben wij voor u op een rij gezet voor wie u welke Wzd-aanvraag kunt doen bij het CIZ. Ook vindt u hier wat u moet meesturen en welke bijzonderheden er zijn.

Het overzicht bevat een tabel waarin u ziet wie welke aanvraag mag doen.

Een Wzd-aanvraag is bijvoorbeeld een aanvraag voor een besluit tot opname en verblijf (artikel 21 Wzd), een rechterlijke machtiging (RM) of een voorwaardelijke machtiging.

Hoe completer u de aanvraag indient, hoe sneller wij de cliënt van een besluit kunnen voorzien. Wilt u zoveel mogelijk rekening houden met onderstaande punten?

• Stuur bij de aanvraag voor een RM altijd een medische verklaring mee. Zonder medische verklaring kunnen wij geen verzoek voor een RM indienen bij de rechtbank.
• Stuur bij de aanvraag voor een RM altijd een zorgplan mee als de cliënt al is opgenomen of als dit al is opgesteld in de thuissituatie.