31 maart 2022

Factsheet opname en verblijf in de Wzd

Recent is op dwang in de zorg de factsheet “Opname en Verblijf in de Wet zorg en dwang” gepubliceerd.

De factsheet gaat over de vier verschillende opnametitels waaronder een cliënt kan worden opgenomen in een zorginstelling. Het gaat om een vrijwillige opname, besluit tot opname en verblijf, rechterlijke machtiging en inbewaringstelling. Alleen bij een vrijwillige opname kan de cliënt worden opgenomen in een niet Wzd-geregistreerde accommodatie. Voor de overige opnametitels geldt dat de accommodatie Wzd-geregistreerd dient te zijn. Meer informatie vindt u in de factsheet.