Hoe onderzoeken jullie of mijn kind intensieve zorg nodig heeft?

Intensieve zorg betekent dat uw kind heel veel extra zorg nodig heeft door een ziekte of aandoening. Een arts, specialist of behandelaar heeft dit vastgesteld. Uw taken in de verzorging en het ouderlijk toezicht zijn daardoor veel zwaarder.

Wij onderzoeken of er sprake is van intensieve zorg door te kijken naar verzorging en ouderlijk toezicht. Beide zijn onderverdeeld in 5 ‘functies’:

Verzorging

 1. lichaamshygiëne
 2. zindelijkheid
 3. eten en drinken
 4. mobiliteit
 5. medische verzorging

Ouderlijk toezicht (oppassing)

 1. gedrag
 2. communicatie
 3. alleen thuis zijn
 4. begeleiding buitenshuis
 5. bezig houden, handreikingen

We bekijken bij elk van deze 10 functies of uw kind intensieve zorg nodig heeft. Als dit zo is, wordt op deze functie een score gegeven. Hiervoor gebruiken we uw antwoorden op het vragenformulier. En ook de andere informatie die u ons gestuurd heeft.

Voor een positief advies aan de SVB is een score op meerdere functies nodig. Op hoeveel functies precies, is afhankelijk van de leeftijd van uw kind:

 • bij kinderen van 3 t/m 5 jaar: een score op minimaal 5 functies
 • bij kinderen van 6 t/m 9 jaar: een score op 4 functies
 • bij kinderen van 10 t/m 17 jaar: een score op 3 functies

Bekijk hier (pdf, 141.08 KB) het beoordelingskader dat wij gebruiken.