17 juli 2023
Nieuws

Indicatieregister: de nieuwe manier van gegevens uitwisselen

Sinds 2019 werkt het Actieprogramma iWlz samen met verschillende Wlz-partijen aan een nieuwe manier om gegevens over Wlz-zorg uit te wisselen. Als een van de koplopers testte het CIZ een Indicatieregister dat op 6 juli in gebruik genomen werd.

ouder stel met jongere dame aan tafel

Om de langdurige zorg voor cliënten zo passend mogelijk te organiseren, is het nodig dat er informatie uitgewisseld wordt tussen zorgaanbieders, zorgkantoren, CAK en het CIZ. Want de juiste informatie draagt bij aan betere keuzes maken voor en mét de cliënt.  

Verouderd estafettemodel 

De maatschappij verandert en technologische ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Cliënten willen meer overzicht en inzicht in hun eigen zorginformatie en zorgproces. Zorgprofessionals willen minimale administratieve lasten en willen op tijd complete en betrouwbare informatie over Wlz-zorg en hun cliënten ontvangen. In het huidige ‘estafettemodel’ kopiëren ketenpartijen gegevens en moeten zij op elkaar wachten. De cliënt staat helemaal buiten dit proces. Deze manier van informatie delen past niet bij een modern informatiestelsel voor de Wet langdurige zorg (Wlz). 

Een nieuw Indicatieregister 

 Het Actieprogramma iWlz vervangt dit model voor een netwerkmodel met registratie aan de bron. Zo krijgen cliënten inzicht in hun eigen zorginformatie, de informatie-uitwisseling verloopt sneller en de administratieve lasten worden verlicht. Programmamanager Eduard Renger: "Eenvoudig gezegd: briefjes met informatie aan elkaar doorgeven maakt plaats voor informatie putten uit één digitale bron. Bijvoorbeeld over indicaties." 

De voordelen: 

  • cliënten zien in hun pgo (persoonlijke gezondheidsomgeving) precies hoe bij elke partij hun zorgproces ervoor staat zodra het gehele Netwerkmodel gemaakt; 
  • zorgprofessionals doen hun administratie zo veel mogelijk digitaal en overzichtelijk; 
  • cliënten, zorgaanbieders, zorgkantoren en anderen delen gegevens met elkaar via een netwerk; 
  • medewerkers die daarvoor toestemming hebben kunnen bij elkaar actuele gegevens inzien; 

Koplopers 

Dankzij het werk van de koplopers van het programma is de eerste stap gezet in een verbeterde informatie-uitwisseling in de langdurige zorg. Het CIZ, de zorgkantoren DSW, Salland en Menzis, VECOZO en Zorginstituut Nederland hebben het Indicatieregister succesvol getest. Op 6 juli namen het CIZ en de zorgkantoren het register in gebruik.  

Het vervolg 

Het Actieprogramma iWlz wordt uitgevoerd in opdracht van het Zorginstituut en gefaciliteerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In 2024 staat de ingebruikname van het volgende register op de planning, namelijk het Bemiddelingsregister. 

Meer informatie vindt u op https://www.istandaarden.nl/nieuws/ingebruikname-indicatieregister-iwlz