6 februari 2023

Informatie uploaden ZorgDomein

Vanaf februari kunnen huisartsen via ZorgDomein informatie delen met het CIZ. Via deze nieuwe koppeling kunnen zij informatie uploaden die nodig is bij een aanvraag voor langdurige zorg (Wlz).

Wij vragen huisartsen zoveel mogelijk gebruik te maken van Zorgdomein. Deze digitale mogelijkheid is veilig en kosteloos en zorgt ervoor dat wij aanvragen sneller in behandeling kunnen nemen. Het verzoek om informatie blijft u per brief van ons ontvangen.

Als u vragen heeft over ZorgDomein, kunt u een e-mail sturen naar servicedesk@ciz.nl of bellen naar 088 - 789 1700.