17 maart 2023
Nieuws

Kamerbrief Wet zorg en dwang

Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) heeft een kamerbrief aangeboden aan de Tweede Kamer. In de kamerbrief schrijft de minister dat zij onderdelen van de Wet zorg en dwang (Wzd) en de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) wil aanpassen.

Man en vrouw zitten samen aan tafel te luisteren

Minister Helder schrijft onder andere dat zij de procedure die hoort bij de aanvraag voor een besluit tot opname en verblijf (artikel 21 Wzd) wil vervangen door een andere procedure. De kans is groot dat het CIZ in de nieuwe procedure geen rol meer heeft. Om de bestaande procedure aan te kunnen passen is een wetswijziging nodig. Het duurt enkele jaren voordat de wet is gewijzigd. Tot die tijd verandert er niets: het CIZ blijft de Wet zorg en dwang uitvoeren en u kunt een aanvraag blijven doen voor een besluit tot opname en verblijf (artikel 21 Wzd). De manier waarop u een aanvraag doet voor een rechterlijke machtiging, een voorwaardelijke machtiging of een voortzetting van een inbewaringstelling verandert niet.

Kamerbrief en eindrapport

Meer informatie vindt u op de website van Dwang in de zorg

Lees de kamerbrief. Met de kamerbrief reageert de minister op aanbevelingen uit het eindrapport van de evaluatie van de Wzd en de Wvggz. Dit rapport werd in het najaar van 2022 aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer.